21 Ağustos 1935 Tarihli Yeni Asır Gazetesi Sayfa 10

21 Ağustos 1935 tarihli Yeni Asır Gazetesi Sayfa 10
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

m “Babnsına bıçak elinle Sarkıntılık etmiş AE sarhoş olarak u Öm durak camii e — cak Hüsi mere arkın ed oğlu alacak meselesinden Ye bıçak 'çeken Sait ie. tulmuştı W eden e vr in tutulmuştur. Şayan EC sağ ld Idı | EM yea va ae a ea İzmir Panayırında e İİ ze TURAN YAĞ VE MAMULÂTI SANAYİİ FABRİKALARI MEŞHERİNİ MUHAKKAK ZIYARET EDİNİZ Çıkardığı muhtelif yerli o malların yüksekliğile göğsünüzü kabartacaktır Geldi İ ncak Paris- Bi! va > Bm iye Görünüz ondülesi ve bükle için Pari sin diğer bir makina getirttim. Arzu edilen her Bugüne kadar piyasaya çı- bı karılan (traş ıçaklarının en -eyisi J KIRMIZI AY bıçağı olduğu herkesin teç- rübesile anlaşılmıştır. Rabat ve ferahlıkla traş olmak is- Di İzmi ai "29 main An- talyalı Sait bri sına müracaat etsinler. Gi B. Tahsinin Kurtuluş yurdu B Hastanesinin AMELİYAT ve yevmiyeleri fiatı 30 Lira Apandisit ve mümasili ameliyatları 2 Lira Fıtık ve mümasili ameliyatları 1 Lira Ikinci'smit yevmiye 1, > Lira Da snf. 2 Lira L üks sınıf göç yemek dahil & lanır Çivici. kam Müdüriyeti - — “Telefon (3309) 1-26 (1235) Li orma. yapılır. dres- Hükümet cad- desi No. 23 Ali Riza Ak- Telefon : 3294 (1105) h. 3 AMELE. MENA NR Paris fakültesinden diplomalı Diş tabipleri Muzatler Kemal Çetindağ Hastalarını her gün Eroğul e - kabul ederler Cuma ve salı 8den 10 a kadar memleket hastanesinde pazar 28:17 ye A KEREYE mama GEZE böz tekini MITAT OREL Adres Beyler “Numan Zade li Ahenk mat- baası yanında. Genel kapının sol ağzında Numara 22 1-4 numaralı pavyonlarındadır Gi larin mera emi emi meme EMELİ. 0 nm Yİ ia / — GüZEL KU MAŞ KULA Fabrikası Kumaşlar Hais yündür PALTOLUKLARI İnanmıyorsanız bu fabrikanın kumaşlarını giyenlerden bir kere sorunuz. ve ucuzdur Bu fabrikanın çıkaracağı şık ve çok sağlam bekleyiniz «İm rİhne rimel eİlhiyus manset nytme eitli gm al Satış yeri: halı rn İh TELEFON İn <l Tediyede Kolaylık Birinci Kordon Çolakzade limited şirketi : 2360 En nefis Isparta, Kula, Demirci, Uşak halılarını da burada bulacaksınız. 4 AĞ a gl yağ yg yal er Doktor Fahri Işık İzmir Memleket Tedeavileri Yürüyemiyen ve bilhassa RAŞİTİK çocuklara Ultra - Viole tatbık ve Rontken ile KEL tedavileri yapılır. İkinci Beyler sokak fırın Krem Pertev senelerin cilde yaptığı fenalığın güzel tamircisidir. ENİ Hurufat Dökümhanesi Abdülâziz Heybeli Murabıt Game No.-25 IZMIR Sağlamlık Doğruluk Çabukluk galentür, anterlin sımevi hurufatı, ye bu üç esas üzerinde Gaia am müessesemden tedarik edin Talep vukuunda katolog ve fihrist Sözderiiir Salihli Kurşunlu Banyoları Şifa hassaları muhitimizde tecrübe ile sabit olan Sabihlinin Kurşunlu Ilıcaları Her türlü Mek mera MA Mükeminel ii lokanta, bili Salihli istasyonu müsta- kil oda verilir. nda emre amadedir. Her aileye n başına otelde ana 1 İn Fiatlar: Banyo dahil olmak üzer: LE 100 - 75 diğer kısı ize gene insan başı 50, ikinci 40, üçüncü 30 kur cirleri üs Kemahlı Ahmet Hamdi” — ia eri Br 1 gi ass Muallim OOSISŞSASIASISILII III IIIIIIIŞ II IKİ TEZLİ HULUSI ALATAŞ Eski Tıbbiye mektebi müdürü, garp cephesi shhiye reis” IÇHASTALIKLAR MIUJTALFILA Ss Hastalarını Hacı Hasan oteli karşısında Şamlı sokağınd” (20 ) numaralı eski muayenehanesinde: kabul eder. 901

Bu sayıdan diğer sayfalar: