8 Şubat 1938 Tarihli Yeni Asır Gazetesi Sayfa 10

8 Şubat 1938 tarihli Yeni Asır Gazetesi Sayfa 10
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

samir” Nu, Borçlunun imi İkamet "ELEKTRİK. MOTORLE RI 245 eni ML İml Gİ Ru Kemalpaşa Köprük cali bağ 3/2 Çayırlar Hacı Çakırın Mehmet Çayırlar Büyük verler » * 4 M. TEVFİK BAYKENT Gani oğlu Ali Ekmeksiz tarla 8 Alemdar 0. İbrahim ören Kırkağaç namı bağ 2 X Etem diğer sazlık ga- lâmbaları deposu yüz Peştemalcılar 77/79 Telefon : Arık altı Kırda namı di: » 2 R i er Limucikda izmir Gazi YILDI KADIN DİKİŞLERİ ve ŞAPKALARI atelyesi o nlar! Sizlerin yüksek giyim ie tatmin edecek yesi M. ETİMAN ve SAİME ÖZGÖREN PARİS DİKİŞ AKADEMİSİNDENİ DİPLOMALI bulvarında Sağlık evi Ee HUSUSi HAST Hazı Çakırın Abdullah Deli Mehmet O: Arif Oo Ansizca Uluçay f fev- Fırıncı Mehmet O. Hak- Kemalpare Armutluyolu » 7 Gece gündüz daimi doktoru bulunan müessese, kı I Yüzbaşı Hasan O. Meh- A. Kızılca Evrangölü O» :26 met mahdumu Tevfik Kolcu Yüsüf O. Mustafa * Kemalpara Çeleb'yeke tarla 11 Ali Öteyaka bağ 7/2 Sovukpınar bahçe 1/1 T. C. Ziraat Bankası Kemalpaşa vadesinde ve müddetin- ve bankamıza menkulleri saat | Bayanın hakkı var RADYOLIN Dişleri ve diş etlerini temizleyip pırlanta gibi parlatmak ve İ ömür temin et: em ral Sabah öğli min siz bir İyi e malik diş imalar MN yemekten sonra günde 3 def. â iZ. dişlerinizi firçalayi İştirak için 13 : makbuzı : : . v me İzmir e 1—4— 8 15 İzmir kö tik ir Iyanında ve yine üç 8: tevdi kılınmış ve Çiftlik, Süthane ve pü ? tün e dikit MiELE eek makinalari geldi alar dünyanın her Y€ ie süçülk âleminde büyük m ret kazanmış ve en verimli ne ola rak tanınmıştır» Son sistem zl yle gelmi AYNI | FABRİKANIN MİELE Bisikletle: iç MIELE Motos e her dalyan men bedel yüzde 7. u ayrı ayrı in ri depozito bre ein muayyen tahvil ve bonol ii vermek şartiyle n gün ve saatte ders odasında müteşekkil ko- ii müracaatleri ilân olum 4--6—8—10 368 (207) iklet liplerin varidat. müdüriyetine mi şartnameyi parasız te- | MİELE Di ve püreli, di İR um $i um satış de-

Bu sayıdan diğer sayfalar: