9 Eylül 1938 Tarihli Yeni Asır Gazetesi Sayfa 8

9 Eylül 1938 tarihli Yeni Asır Gazetesi Sayfa 8
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Hamle Yapan Güzel TRAKYA'mız. Taşından ve Toprağından Hayat Fışkıran Bu Güzel Yurd Parçası Bize | Yarını Vaâd Ediyor Sekizinci Fuarımızdaki bei paviyonunda, bir tetkik yaptık adı El Dm e Tekirdağ ve Neden bilmem, Adeta Ky ei tesir bırakır. nim şiirin ve eyi görmiye ,dimi kandırırım. eya iz, mi eserler veriyı PAVYONU GEZERİ m o Va gön Köln r Ve bir gey de see ona ei 2 'ketlidir. Edi, | yalan SE daima li gidenlerde-|ni temsil eden yağlı boya levhalar ilk > 3 rda eri okşiyor. pavyonundayım. pavyonu, | süslü wyonunda değil de, ak are fışkıran gn 5 Önümde yeşil ovaları, zümrüt kö-| larajiyle insana Trakyayı gezmiş © gibi geleri ve güzel niş evleriyle Trakya- | toplu ve dolgun malümat vermektedir. nın b bekl varlığı âdeta tecessüm etmiş | Pavyona girerken, gayretli bir Türk Li gibi... Pavyon e aran insana olgun| çisinin elinden çıkan bir selektörü, ve dolgun bir reriy: onun etrafındaki süslü kafesle! deki Bu prn be kayan zat, ve Tavuk ve tavşanları gördüm. Hele ya- ; na da » yumuk Gi le ii geçenin na- ba ie ri kri okşiy: r beni epeyce kan > bir ai alkalin. Ban Tayan nn ipek kadar değil de Mi vo anla tan bir hali vardı. Hoşuma giti mi m şekli, aşk diğer pavyonlarımızda ulunsa, | bu «BE ruhu eleği “benliğini enrkilme, ezdirene sordum: Ebe açılışının on ye- dinci 5 günüdeyiz 400.000 ziyaretçi bu pavyona uğryank beşer, ika- Baia rek- yi imdiye k kadar pavyonunuzu kaç iz |Bi na ile yetiştirilmiştir. TANİ Trakya pavyonunun iç kısmı on ayrı i yrilmış ve on kısmı bize Trak- anın tamamını vermiştir. Birinci Stand Şarap, tütün, zeyün W tihsalâtını grafikleriyle pek canlı Ee bien adır. dini bir ifade almışlar ir eminsiidi ayrılmışlardır. ye Trakyayı hep seviyoruz. Bize yakı iz içinde e hasretimizi kendisi epeyce m gektirmiş; mal ve Trakyada mw üzüm © yetişir. EN ümleri bir taraftan iç ve dış piyasalara yaş olarak sevkedi- lir ve ie bir itihlâk pazarına ya- üni | yılık rafta da şarap imalinde kalmaktadır. 5000 ton lam mem- Trakya TAMAVA PAVIYONUNU | (400,000 kişi raplarnı teşkil ai ki, bu bir kazanç kaynı yo MADDELER | re pofis zeytinlerini siz de ta:| vi ik | rafına yayılan mii zeytinleri her yer- de aranmaktadı Pa ya standında mehlerini göz den geçiriyoru TRAKYANIN Kültür, e iş HER ve Göçmen Her gün başardığı yeni bir ser, atığı kuvvetli biz General Dirik, Sıhhat vekâletinini rl göçmenler işi etrafında Bir sual ya bölgesi, çok değerli Trakya umumi akm, ay ir çocuklarının hepsini | barındır” sayesinde kalkınma koi — safı Di doyurmıya ve terfih etmiye elve* ve mühmel kalan Trakya şu ânda baş- ha — diva ie durmaktadır: A ülük kalkınması .. Şüphe edilemez ki bu cevap, büyük bir cesaretin, enerj ave Trakya, ana vatana iltica sira er. C) Ki rel çalışmala Kaya ve köylüyü çok yakından tanı- hazırlanmış ve her noksanını telâfi et” My Trakyaya ayak beli basi k meral bu: ik bir el, Cümh H lünün Eni için iye köylü elindeki toprak z. Trak- sının icap ettiğini bilen g eneral, karşılamıştır. emi ine ilk önce toprak verilmiş"! e. sokacak bir yuva verilmiği tir, akin çok değerli umumi imi ve evi Dirik, çaba İzmir malike köy, şu e geçini-) Tohum verilmiştir. yor, dedikleri zaman Umumi mi Çift havyanı verilmiştir. general Diz hal isyan etmiş ve çe-| Bunların hepsinin “zerinde, benlik şitli maddelerin ekilmesini emretmiş, | verilmiştir. köylü; tohi Göçmen, Trakya böl L artırmış ve il özlemleri O.bidar ki rai r, göçmi Trakya bu dâvasında iğnyele kuyu| Bizim.de gö i Jiyor, değ ısrarla çalışmaktadır. mişlerdir. di asla 3 ki, her mah.) General Dirik kültürel ç girse kendiliğinden e edilmiş. sinde bütün bölgelerin dn m Trakyada köy yatılıları açılmıştı Köy eğitme, eler ei meki Azat obaları faaliyete geçirilmiştir. Ziraat ve nalbant kursları açı 'kâletine gönderdiği Yeni Türk mahsulünü kurtaracak standa- rizasyondur. Bunu Tip pavyonunda çok eyi üşahede ediyoruz. Toprak mahsulle geçmiştir. yi kültür kursları açiliş Gezici inledi köylünün uyandır masına çalışılmış Tari iz 1 Di meydana gikarılmsf PİRIN 'NÖMUNELERİ , İlirdi. din MİL ON ayrılan zeytinleri seni ziyaret etti Trakya |ton yağ istihsaline salihtir. iin tonlük zeytin rekoltesiyle memlek: her tas Br bir yer çiftliği, her çeşit mahsül üzerinde o ka- işgal etmiştir. Örnek ve üretim şeydi. ie için, ER Si hale Yer wvelce Pirinç için bir vatan gösteri- v Ve.. bu müşahede, gayet yanlış bir tır. — SONU ONUNCU SAHİEFEDE —

Bu sayıdan diğer sayfalar: