27 Aralık 1938 Tarihli Yeni Asır Gazetesi Sayfa 6

27 Aralık 1938 tarihli Yeni Asır Gazetesi Sayfa 6
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

E EE - > a — — .. e i - Mili Şef İsmet Inönü Reylerin üttifakı ile partinin mez genel başkanı seçilmiştir “Partinin banisi ve ebedi başkanı Türkiye Cümhuriyetinin müessisı olan Atatürk'tür Balkan Antantı toplantıları.. Kurmay başkanları toplantısının Bükreşte uyandırdığı intibalar... antantınn bu Dünkü ve Bugünkü — 26/12 Hava du-

Bu sayıdan diğer sayfalar: