11 Şubat 1939 Tarihli Yeni Asır Gazetesi Sayfa 1

11 Şubat 1939 Tarihli Yeni Asır Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

» GAZİ BULVARI IZMIR - 44 sahibi: ŞEVKET BİLGİN FİATI (5) KURUŞTUR Cümhuriyetin ve Cümhuriyet eserinin bekçisi, sabahları çıkar siyast gazetedir Yeni Asır Matbaasında Basılmıştır. Bir Arap deklarasyonu neşredildi Arap delegasyonu adına (izmir 14 mebus çıkaracak Hüseyni beyanatta Filistin konferansı bugün iki mühim celse İzmirin nüfusu dört sene içinde 63 bin kişi çoğaldığı anlaşılmıştır... Amsterdamda mı? Yoksa Pariste mi? Parti genel sekreteri Fikri Tüzer geçen devrenin 545.992 dir..

toplandı Meclisi Harbı De e e Bitince... | | Garaj santrala gelecek nakil vasıta- be mora misir larının ücret tarifesi tasdik edildi P apa ŞEVKET BİLGİN Dün sabah öldü iki “Alikante Cümhuriyetçi. hükümet merkezi Minorka Nasıl islim oldu? Hava gazı işletmesi Yeni tesisat 150 bin liraya mal ola- cak hava ucuzlatılacak

Aynı gün çıkan diğer gazeteler