16 Mart 1939 Tarihli Yeni Asır Gazetesi Sayfa 6

16 Mart 1939 tarihli Yeni Asır Gazetesi Sayfa 6
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

a Alnımın Kara Yazısı Bayan “Servet,, in acıklı hayatı “w YAZAN: Üç Yıldız Muhlis Foçada > ı Maariş Şürası münasebetiyle : Köyde öğretmen öğretmen kalmalıdır.. “Öğretmen iyi öğretmeyi ve cemiyetin neceği bir terbiye vermeği bilirse i YAZAN : Mahmut Esat Bozkurt ona nasıl söyliyebilir- nasıl tutarak sıtma ve onları yapmasından mesul Burnovada Engizisyon Esrarı Dünyanın en korkunç ve gizli teşkilâtı “ Tefrika : 42 Nakleden : F: Ş. B. — Aziz Juana... teklifini kabul Havva — — Kızları Yeni Asırın büyük tetkik anketi, Ee es hedefi, kendi muhitleri- itikatlarına uymıyan eski ettirmekten mi iba- insanların

Bu sayıdan diğer sayfalar: