30 Ekim 1940 Tarihli Yeni Asır Gazetesi Sayfa 8

30 Ekim 1940 Tarihli Yeni Asır Gazetesi Sayfa 8
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Türkiye ve Times yazetesi Akdeniz Brici sizinle r ne Muvaffakıyetsiz bir em. | gibi konu- İçtimai sigorta as, Fransız kozu daha ————— çö çıkacak m? güzeteleri bu GU.) yüzünden hastalıklarla an le edilecek kısa zamanda meclisten çi- Bayram Semplon treni Yunan - Italyan harbı yi B. M. Meclisi | Halk Partisi Cuma günü Grubu topla- toplanıyor Yunanistanın Londra sefirinin enerjik sözleri Makineye Leskofça Verilirken İstikametinden top YE TAA sesleri işidildi. Yunanistan yağmurlu oldu. Arnavutluk | ğundan harekât pek

bududunda müşkülleşti hal çek Belgrad 30 (A.A) —D. N. B. Ajansın- bir surette etmektedir Hitler - Poten mülâka. tının tefsirleri arasında şi- müddet için seferberliği mınta- - edilirse bir şii Elliyi batıran torpil E LHA M RA Sinemasında Ny . YARIN MATİNELERDEN İTİBAREN : Amerika ekiz Bipolar Şarufiker < Şıkel aksi 35 kale“ SENENİN İLKTÜRK FİLMİ tay yoresi YAZAN: MAHMUT YESARI AKASYA PALAS NEC- Berabere

Aynı gün çıkan diğer gazeteler