2 Kasım 1940 Tarihli Yeni Asır Gazetesi Sayfa 4

2 Kasım 1940 Tarihli Yeni Asır Gazetesi Sayfa 4
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

a menin GE SE Ag a ENİREA emer Gl YA ZAFER, YA ÖLÜM | INGİLIZ YARDIMI Uzak Şarkta ğ : Japonyanın yıp ineceğiniz Yunanlılar ölü- | Ingiliz donan - vaziyeti çok buh- | Yeri geçtiği | müzilletiçinde | ması Akdeniz- | Bulgaristanda | Yunan tayya- ranlıdır niz var mı? yaşamağa ter- | de dün neşredilen | releri Italyan cih resmi bir askerini ateşe tuttu voziyet- Rna eri : “ den memnun Ingiliz tayyareleri ücum etti kıtaları

5 > Harba hazırlık Amerika ve Fransa hiç bir toprak parçası Atinaya Resmi tebliğler Vk dava taarruzu hatihabat müeaieieşi Yunan - ve ihtimaller. ELHAMRA Sinemassinli ei Şeker Bayramı Şerefine, Da FİLMİ YAZAN: MAHMUT YESARİ AKASYA PALAS

Aynı gün çıkan diğer gazeteler