30 Nisan 1949 Tarihli Zafer Gazetesi Sayfa 1

 HERRAE Üü UAİLAMEN AM SĞ ÜY & kim vermiyecek öa — Asgari geçim haddi için bekârlara, baskı kı başladı . Ha Ta A evlilere ve çocuklara ayrılan mikdar Bayar ın gazetemize mühim beyanatı — tösöyyokuluğu — RREMÜRİN UD Z NN de edilen ve komisyon- YZAR AAT TT Z za teki kaleme alınan maddeleri- ee —— ) Demokrat - Parti'nin zaif olduğunu tevehhüm — eden wAhf İnan dün | V URMARD YAi Şakü l Besmeleyle.. 'yine dinlendi 4S ttan l n a ö safi irattan aşağı olâmaz. İşyerinin a anı B RUR YORUEUR T W iş sabibine at Budayan veya'lai layısıye Atıf İnan ve arkadaşları | cisiz olarak kullanılması hallerin- hakkında tahkikat yapan Anayasa -| 1. kira yerine gayri safi irat esas Adılet K »misyonlarından — kurulu W Tdlü .i | Mümtaz Faik renik |— Cumhuriyet Halk Partisine Bayar'ın güzel bir tavsiyesi | — Ankara'da gazete çıkarmağa — ka- rar verdiğimiz zaman baz: muarız- İy AN 4 D./f. büyük kongresi W——-—_—ı
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

W;Gurn_:artesı n O BUNT AA—Ş—İ' | 30 S . üküza KAT SRL ERAR L ğ" z DEMOKRASININDIR Ko — İdari, iktısadi baskılardan sonra listel müzakaele | —a eT Meğı'w * Şimdi de adli bir K W ığnîhı fergisiiğ ç Kım vermiyece baskı başladı y Asgari geçim haddi için bekârlara, A A — evlilere ve çocuklara ayrılan mikdar Bayar'ın gazetemize mühim beyanatı G Buğday yolsuzluğu ÜT RTRR â'lf İnun dl.l ——— —) Demokrat - Parti'nin zaif olduğunıı tevehhüm — eden N ge r ; Mi H Besm,î:îîîm Cumhuriyet Halk Partisine Bayar'ın güzel bir tavsiyesi! — Yine L endi : Bakles hüaşindeki yolmadas e0 LK Ki İ e Z l kulle T wet a ve yi ” ç | DP. büyük kongresi Hi K, ön İ 'üra yerine Havrİ sehi el ği a i e İ Haziran içinde Te aei AA Banlas ni at T akarı bir madendir; muha Ahlinre'dü iölünlesk t Tei Atlantik paktı ve Türkiye Bir Amerikalı gazeteci Türkiye'nin olmoyışi büyük hatadır. diyor ee l Kati 9 ipidemi SA z hi Badei LA Bir kızın tren 'tSonu Sa. 9 Si  ter ' Batuıfı zindanlarındaki . ha;?:':âm . O DLEREZE Aleeniz Kupası Öi ae eat la g l Ha Beze a “fatbol şampiyonası |— Türk halıkçılan gö S Celâl Bayar dün » . | H | Takinl Rusların tevkif etllikleri balıkçılar yraa y ei * Zonguldağa gitti . “Bakari zZindanda geçen gllnlerl anlatıyorlar vi aei ON Mişür: Heğa Güünusi. muhöirimiz Ahı ) Şönkür e eaman “süler Tüke'tr — Bugün D. Partinin Zonguldak Beden B Kurdoğlu / bildiriyor) ğ ' öniin Üü hat üplenndi mEERİEKE Blyile bi SAt indi: tlhar Hükümetle. yt Adana'da Taşnak - Komitesinin bombaları yti Ayan - Mehlar 8€ Çake | SAĞAD AK TULUNUD S İi aai ö Kztaa Gd LA n l Bugüne kadar 120 Çek (T Hai işindertaplamıyot |F e B aai p4 Jana. 29 (Teletonlar Bi 1 Başkan Vekili l n içini çekerek hikâyesini AA yit ve illisa elmiş olduğunu İava (Sanü Sa BÜ 2 de) etmiştir. iadır. Sahsi teşehbüs namına nan. M vüreak e va H Y lacak otomobil yarışları SK N AM ANr i Hayat pahası ve ihtikâr böyle S C E H dn ağara z n a yarım tedbırler!e onlenemnz B ada amdçBumcuan Feso - Atatürk'ün ddnla : , . UDU Tüekü intdarı her n' 1 a Yazan; Muhip Dıranas Yakardaki (Gena Sa. 3 0

 Aynı gün çıkan diğer gazeteler