21 Mayıs 1949 Tarihli Zafer Gazetesi Sayfa 1

wl Ortodcı__dde_âş;a yoktur ço Bu ne küstahlık! : Bayar'ın Günaltayla < Futbolcularımız Atinada 'i' adata |i ! | - konuştuğu meseleler — — Ââdeta linç ediliyorlardı! | — hh teminattar vazgeçilmiş değildir — ĞA Ü — smzima C . B likaryaların hareketlerini ! Başbakan 1950 Için adli teminatı düşüneceğini söylemiş,i B î’zuın:îı!ıa: Iı'iîaeîğxtefıfiî ğtneı:zn
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

;Cumarîesi [ | | myîııeıs Altındağ Röportajları | Üsamm | DEMOKF!ASINVINDIR Yazan: AdıııyeFenılzw “Ara Seçımlerde D.P.nin Görüşü bee T degışen şey yoktur. | SAA Bune kustahlzk! Futbolcularımız Atinada âdeta İinç ediliyorlardı! Misafirperverlik bu mudur! Bazı palikaryaların hareketlerini Yunanlar da elbet terviç etmez - Bayar'ın Günaltayla '_konuştugu meseleler — | hili teminattan vazgeçilmiş değildir | | Başbakan 1950 Için adli teminatı düşüneceğini söylemiş,| £ Bayar da kendisine mutabık olmadığını bildirmiştir. hıroflorlu dolu bir telgraf l Özenti Ç CİLP. Kayseri'de miting yapıyor | Adam başına üçer lira Tekaütlük Kanunu müzakeresi Eski bir Sovyet casusuna göre Türkiye istilâdan atom e Hııdudumuzım ötesinde 3* Yunan çeteleriyle şiddetli çarpışma Silâh sesleri Edımeden duyuldu & Dörflerkonferansınadoğlı Vf Amerika hiç bir taviz yapmıyor Aışbakanları Parise hareket ettikleri sırada Ruslar bir de Yunan — meselesi ileri — attılar Avrupa konseyi ve Türkiye İstişare - komitesine - davet için ta karar alınacak Dünkü ci;ı;yet Bir amele hemşerisini bıçakla öldürdü

 Aynı gün çıkan diğer gazeteler