26 Mayıs 1949 Tarihli Zafer Gazetesi Sayfa 1

 » vaitleri yerine getirmemiştir & Çankırı demokratlarının yaptıkları şikâyetler Celâl Bayar lâiklik hakkındaki görüşlerini anlattı ve dinin politikaya âlet edilmemesini tekrar etti a L ee gön- —W e YT t —— _MMİ bir n e &. g3T S Anayasa meseleleri: 3 | i e y Tfi K at aK ğT - YuNAdlray Rabinesi yaprfığı | vi Demokrat Parti Başkanı Ç: — A Halal e OLr ı ı N ,
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

"-Perşembe Hİ — 26 a| SÜİ — Mayıs 1949 &| | mimsan | — DAP.nin l;aııkırı Kongresindeki tenkitler Günaltay Kabinesi yaptığı vaitleri yerine getirmemiştir Ş Çankırı demokratlarının yaptıkları şikâyetler Celal Bayar lâiklik hakkındaki garuşlerını anlaltı | Bugün 2 inci sayfada; l* Mevlüd ve Süleyman -1- | pürtaksir DEMOK ÇASİINİINBDIİR) Emeklılık Kanunu muzakerelerınde 4 iktidar partisi ai M NS lohakkümül e C.H.P.liler dehükümete : (— şiddetlehücumettiler Maliye vekili “ Davul benim boynumda, tokmak sizin!,, dedi

daha iyi ça]:ın birisini işe getırmelermı SO)Iedı Palikarya tecavüzünü protesto (—. Atıf İnan a B :ıkkındukı Bugün Istanbul' daw tahkikat miting yapılıyor wMe;ı.î.înumuıaak.ghı.,d stkik edeç Emeklilik için | ayrılan yaş hadleri " Yarın da saat 17 de Cebeci'de büyük bir miting tertip edildi kurultayı toplandı Başbakan bir nutuk vererek Akdeniz kupasında İtalyo şampiyon ürkiye 2 inci! İçişleri Bakanımız neredesiniz? — AKINTIYA Ordu Valisi tehdidi —| Dzzem, | meğer itiyat edinmiş! len başka Vatan

Aynı gün çıkan diğer gazeteler