2 Aralık 1950 Tarihli Zafer Gazetesi Sayfa 1

2 Aralık 1950 tarihli Zafer Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

ETİBANK | İDEMOKRASİNİNDİR TEZENSNE * Telerofadresi " Zafer Güzelesi — Ankara& — 2/ARALIK/950 CUMARTESİ — x fiyatı Her Yerde 10 Kuruş # Telefon: 15915 15619 ve VU Vcızıfesını kahramanca bcışarcın tugayımız cephe gerisine çekıldı Yabancı oıcınslor bildiriyor : — e ' f BozgunancakTürkler x& sayesindeönlenebildi " , KD a MAT MAT ı Müttefik kuvvetlerin çevrilmesine * tugayımızın mâni olduğu anlaşılıyor Türk tugayının . n şanlı başarısı Dört gün süren çetin savaşın tafsilâtını bildiren haberler gelme Koredeki Kahramanlarımız z Fi Vali Kunağı, A E kaymakam | v | evlerine ait | | e teklif Gensorulardan biri red '& Sağlık encümeni diğeri kabul edildi — kan 'ti v Başbakan Yardımcısı Ağaoğlu Hükümetin gensoruya 11 a Takınrıya KA L KöüreK Arslan Arslı — Mtf Benderlioği nh D. P. İl idare kurulu Başkanlığına avukat Irfan Erdem seçildi lan inhilâl eden Dünya güreş birinciliğin bu akşam başlanıyor İsveğ'ie Pik gükcedleri mihabninüi kendilerine güvendiklerini söylüy; Yaşar Doğu güreşemiyeceğini bil)

Bu sayıdan diğer sayfalar: