11 Eylül 1934 Tarihli Zaman Gazetesi Sayfa 1

 T M » ge 8 T Bt g :m ——— 0 Y »£ l ? | Kirli çamaşırlar... l Mösaki M Şirketlerin meğer'be '14 mılyonun ahdupeymanı' ' marifetleri varmış! ' | 10 lira nasil 100'olur? — Tünel Şirketi mahkenieye yürülamale — Üa nn Blnlekrile Sürleekile Tarih; Türk milletinin ulvi ahdupeymamııı,, “Misakı Milli,, yi, mucizevi K Rei a la a Sanlak * » e ee — VG e Gf M Ğ E.— XD EKDER KDD NDD DRİR A DOR DDDT

 Aynı gün çıkan diğer gazeteler