16 Ocak 1937 Tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 1

 Avrupada siyasi vaziyet yeniden çok karıştı Fransız ve Alman gazeteleri karşılıklı şiddetli hücumlar yapıyorlar Londra 15 —
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Avrupada siyasi vaziyet yeniden çok karıştı Fransız ve Alman gazeteleri karşılıklı şiddetli hücumlar yapıyorlar Londra 15 — Avrupada siyasi vaziyet yesiden başlamıştır. Fransanın cenubunda bir kızılidare teessüs ettiği ve bu idarenin İspanya hükümetine her türlü yardımda buluduğu hakkındaki haber Almanyada büyük bir heyecan uyandırmıştır. Diğer taraftan Fransız gazeteler Almanyaya hücum ederek bu hükümetin hakiki bir sulh emeli beslemediğini iddia ediyorlar. Romada M. Goering ile İtalyanhükümet adamları arasında İspanya işine ald mühim konuşmalar yapıldığı haber veriliyor. Bu iki hükümetin İspanyada Sovyetlerin kontrolü altında bir idare teessüsüne meydan vermemek için mühim kararlar alacakları zannediliyor.