23 Şubat 1930 Tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 1

 Ne incelik!.. Yunanlılar Mübeccel hanıma Mis Baklava işmini koymuşlar Meğer güzellik kraliçemiz Mübeccel hanım çoktan...
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Ne incelik!.. Yunanlılar Mübeccel hanıma Mis Baklava işmini koymuşlar Meğer güzellik kraliçemiz Mübeccel hanım çoktan İstanbula igelmiş de bizim haberimiz yokmuş!... Yunan gazetelerinin yazdiklalarına göre Mübeccel hanım İstanbula döneli epi olmuş, gazeteler derhal kendisile görüşmüş ve mis Türkiye hakkında uzun uzun beyanatta bulunmuş!... Bittabi bu havadisin aslı astarı yok.. Lâkin biz yunanlı muharririn, Mübeccel hanımın ağzından yazdıklarını nakledelim: Mübecel Namık H. diyormuş ki: — Yunan güzeli sırf yunanlı olduğu için intihap edilmiştir. Kendi Mübeccel Namık hanım sinde çehre güzelliği pek yoktur. Eğer İspanya güzeli bir az daha boylu olmuş olsaydı muhakkak -Avrupa kraliçeliği tacını giyerdi. Bütün bunlardan başka baloda güzellerin giydiği kıyafetler, intihap üzerinde dehşetli tesir yapmıştır. Faraza İtalya güzeli Sezarın karısı kıyafeti ile baloya gelseydi yüzde doksan dokuz birinci olabilirdi... Biz hemen bütün güzeller baloya,suvare elbiselerile geldiğimiz (Devamı ikinci sahifede)