2 Mayıs 1935 Tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 2

 Avrupada 1 mayıs nasıl geçti? Ispanya, Avusturya ve Bulgaristanda bolar patladı, çarpışmalar oldu © Paris 1 (Hususi) —...
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Avrupada 1 mayıs nasıl geçti? Ispanya, Avusturya ve Bulgaristanda bolar patladı, çarpışmalar oldu © Paris 1 (Hususi) — Pariste sükünet içinde tir, Moskovadan gelen haberlere göre 1 mayıs münasebetile büyük bir geçid resmi yapılmıştır. Kızıl ordu çok alkışlanmıştır. Bir çok tayyare filoları uçmuşlardır. Berlinde sabah saat yediden itibaren toplantı yapılmış, geçid resimleri icra edilmiştir. Ispanyada hadiseler Barselon 1 (A.A.) —Bir çok sendika mensubları tevkif edil miştir. Gece yarısına doğru, tramvay muhavvilelerinden birinin içinde bir bomba patlamıştır. Tramvayların işlemesi inkitaa uğramıştır. 1 Mayıs geçmiş © Barselon resmi makamatı ile zabıtası, general Lopez Ochoaya karşı vaki olan siukasd teşebbüsü hakkında hâlâ ketum davranıyorlar. Bu suikasdın müteşebbisleri, kral taraftarlarından, maruf 4 kişidir. Bunlar, tevkif edilmişlerdir. . # Viyanada bir bomba patladı Viyana 1 (A.A.) — Bir polis karakolu önünde bir bomba patlamış, gayet ağır yaralanan komiserin bacağı kesilmiş ve üç genç kız da yaralanmıştır. Bunun bir komünist suikasdı olduğu tahmin edilmektedir. Bulgaristanda çarpışmalar © Sofyal— Komünistler 1 mayıs münasebetile beyannameler da» gıtmışlar, bazı duvarlara boyalarla yazılar yazmışlardır. Bundan başka nümayişler yapmağa da teşebbüş etmişler, Sofya mezbahasını yüksek bacasına kırmızı bayrak asmışlardır. Komünistlerle hükümet kuvvetleri arasında bazı çarpışmalar olmuştur. Kızanlığın Enina köyündeki çarpışma çok şiddetli olmuştur. 10 komünist ve iki jandarma ölmüştür. Yaralılar pek çoktur. Sofya i — Makedonya komitesinin iki hizbi arasında yeniden biribirini öldürmeler başlamıştır. Protogerof hizbine mensub iki komiteci esrarengiz bir surette öl dürülmüşlerdir.