14 Ocak 1934 Tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 12

14 Ocak 1934 tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 12
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

BA Y RA Beyoğlu'nda AKŞAM 14 Kânunusani 1934 Pasaj Karlman) Beyoğlu'nun en büyük ve en asri miğde Bütün mallar fiyatlerile sergi halinde teşhir. edilmiştir. ASEBE e pa mpi. rin en zengin çeşi Biuiler Jaketler Yelekler SPOR deseninde MANTOLUK 145 santim eninde son moda kumaş $ Manto yakalığı vı Birman maroken ea alâ Bunlardan maada bi Hanımlar için güderi, 190 Hanımlara KIŞLIK MANTOLUKLAR Son moda cins ve asri renklerde HANIMLARA KÜRELER e kollar için mi Müflon, Kit, Lutr, Karakül v.s. v.s İPEKLİ K UMAŞLAR air esin e: Krep Birman en iyi cins metrosu cins metro: 21 nlerce. ipekliler gayet vcuz satılmaktadır. İPEKLİ LÜKS ÇORAPLAR Piyasasınn en büyük çeşit ve asri renkleri ELDİVENLER asri biçimlerde kuruştan itibaren. metrosu 150 kuru Rar TUHAFİYE DAİRESİNDE: Son moda kadın çantaları, halis deriden yan Hanımlara fantezi örme kaşkoll. 180 Erkeklere halis deriden cüzdanlar w İanımlara eşarplar, kareli krep Birmandan, sonmoda 88 ,, Erkeklere beyaz mendiller yarım düzünesi Si, 190 Er. Hanımlara mendiller, adedi 5, o LL : . " . ERKEK EŞYASI DAİRESİNDE: İki yakası ile ey gömlekler itina ile dikilniş 210 Kuruş İyi cins haseden donla 830 , İyi fanelâdan . 350 ,, Pulloverler ki 325 , Pantalon askıları 88 , Fanelâlar, çoraplar, kravatlar vesaire binbir çeşit eşya KARLMAN GEÇİDİ m Beyoğlu'nun istiklâl e Tepebaşı gibi iki büyük ve mühim caddesini birbirine raptede” m Herkes Geçit'ten serbestçe geçer ve sergiyi gezip dolaşabilir. Eşya almak mecburiyeti yoktur. BAYRAM rr iÇiN YEĞÂNE FIRSAT!.... dairelerimizde Büyük Tenzilâtlı Satışımız devam ediyor 1450) */,40 30 429 1,201 Biblo eşya | Lüks eşya Bıçak taki Mutfek Tiriyat Balo Gümüş kaplama | Kırtasiyo levazımatı eg Mobilya Soyyahat eşyası Pp “Bazar yi Löv Beyoğlu 314 : istiklâl caddesi - nim 4914 Bayram Münasebetile İBAKER ZADE A. ŞAKIR 1.5 Türk ai ilerle ve Madeniye Fabrikası İstanbul - Haliç raağaç, Telefon 43214, Telgraf, İstanbul Zümre Ayarlanmış Olçüler: Kutusuz 200 kuruş, Kutu ile e kuruş Bir kiloluk pirinç 95 kur MADENi TARTIL. ZAR: 2 Kg. 25 kuruş: 10 Kg. 280 kuruş e 525 z . Ere, M0 75 ve pin Si is e ATA Satış yerleri; Köker Neçe bey cadde, İstanbul - Galata Tünel Side i 36 No. Tel, 44043 '" Mahmudiye caddesi 51 No, z Liman Kooperatifi UMUMİ Mağazalarında: Mevsimlik son moda malların MEŞHER BAKER En iyi malları Halihazırda: HER YERDEN UCUZ SATAN Şehrimizin en büyük ve en zengin çeşitli mağazalarıdır. Teşrif ediniz üsnü hizmet göreceksiniz e mağazamızdan ayet memnun çıkacaksınız gi BAKER, Beyoğlu, - İstiklâl» caddesi No. 370 (2059). Maarif Vekâletinden: a ücretle Ayda 150 lir: elektrik ya kalorifer ve beton prlrn çizebilecek iyi bir ressai sabaka ile, 14 lira al e Ori mezunları Ez il tarihine kad iie ri millünlüğlne, 15/1/934 | li kadar mi “184,, mektep e. . Ressam için 25/1 de zat ii racaatları ilân olunı br. ŞEVKET HUSNU Kulak, ğaz Mütehassısı, ni lu, Nuruosmaniye . Karaköy'de Topçular öaddesi No. 33 41640) rtesi günü saat 14 te-icra edileceğinden taliplerin Komi: müracaatları ilân olunur. Necmedgin Sadık Yüksek Mühendis Mektebi Satnaluj : caddesi, e irin karşısı No, 82 Komisyonundan: £ 15-18 gey (11748) Palto m A mukavelede muayyen müddet zarfında il bakiye kalan paltoların müteahhit . nam ve he em e üzere pazarlığı 15/1/934 tarihine müsadif Dr. A.KUTEL | e in Koman

Bu sayıdan diğer sayfalar: