28 Aralık 1943 Tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 4

28 Aralık 1943 tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 4
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

29 AT 9'da SARA SINEMASINDA İ ZARAH LEANDER Ses Eser yağ SEVİŞTİGİMİZ ZAMANLAR|İ “umu m ir Ananın fedakârlıklar dolu hayatı, aşkın ana duygularile mücadelesi, sar önceden kapatılması tavsiye olunur. Beyoğlu Yeşilçam sokak No. 22 Er M EK Perşembe e sinemasında ei güzelliği bir efsane olan: Hollivudun modern DOROTHY LAMOUR RİCHARD DENNİNG'in ii mt ARSLAN evvelden aldırınız. Adalar Mal Müdü lüğü BU AKŞAM SÜMER sinemasınpa Gayri Menkul Satış İni Bütün a Halkının. saramlıkla beklediği ye Sokağı LORETTA VEİDT' saat 20,30 da RE ii Güller Solarken Meşhur Rus hayatı, dün- Adalar Mal hayatının 8 ” Cinsi Arsa Bozkurt ailesinin teşekkürü Adalar Mal Sahibinin ismi Firânguli oğlu Petro un ve ve azami 3 lira Adalar Mal Nazarı dikkatine: Adalar Mal hâmil vize Sr sayın tüc- Adalar Mal Müdürlüğünden Elaziz Nakliyat Şirketi ir ein satış ânı Mahalesi Sahibinin ismi Adalar Mal E.ada o Foti evlâdı Manol ” Cinsi Mahallesi Sahibinin Emi yk ti H. ada ır kızı Eleni al ie Adalar Mal mukavele müddetinin ve lir, Cinsi ve ik teminatı Adalar Mal pe Cinsi e ği Arsanın 12 de 4 hissesi Adalar Mal Mahallesi Bahriye (o B.ada ilk te ai Ne işte kullanılacağı 148. s0. Ki ha 50-52 3-61 2 Yağcı ve Peynirci ei ilâ 8; (9 lâ iin 24-29 ila 37) Mü ielirliğii nden: Adalar Mal (64, 67, 68) ii ayr menkal satış Mm ni Ci ilâ 4-22, 23) Cinsi okağı Cinsi 0 ila 43 - 19, 38, 39, 87) Mahallesi o Sahibinin ismi si Mahallesi o Sahibinin ismi e ilâ 48 > ilâ 86) 59 Kügir iki dükkân H. ada “Hiristo oğlu Todori Cami © Aleko Civanopolo 51 yarısı, ağislar Mal Mudürlüğünden Gs yri'menkul satış ilânı Sokağı Adalar Mal lik da Mahallesi” (o Sahibinin ismi astari Enstitüden veril- B. ada Aleksi İstavri Muhasebeciliği AE Adalar Mal “Cinsi Z Gayri menkul satış ilânı Mahallesi Sahibinin ismi Cinsi Sokağı B.ada © Mihal oğlu Odesiya i Mahallesi 80 Bahçeli ahşap ev. 31 Kuyuluarsa Yeniyah (© Burgaz

Bu sayıdan diğer sayfalar: