9 Nisan 1946 Tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 4

9 Nisan 1946 tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 4
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Amerikan bahriyelileri hediye olarak neler götürüyorlar? Türk kahvesine meraklı bir Amerikalı teyze — me Bem i sigara yakan Amerikalı amcaya nargile — Bizim “Ta-Ka-Ku,, diye gidiyor! — Saldırma, e mm Yal ve mari gibi eski silâhlara rağbet lâmbas, Çocuk arabasına örtü... ı Misafirlerimiz İstanbul sokaklarında yüründüğüne -kim şaşmışlardır. Sonra bu eli meşin kılıfından ve zarflı İdare lâmbası vesaire... ne yapacaksınız? verdiği cevap pek vesselâm. Cemaleddin NSIZ HİÇ BİR ŞEY İMKÂ) İşte; Holivudun yarattığı ve yarın Genç yaşında evdiği o yuvasına aramızdan ebediyen Tüce MESUT Amiral Henry Kent Hevwitt Afrikadaki | ikadaki Mütte efik muvaffakıyetle başaran zattır DEE Holivut Dünvası 102 nci sayısı çıktı 8 Sahife moda ilâyesi k zengin münderecat, Amiral Hewitt , Dram kısmında Maria Stuart sene deniz olarak OPERA Sinemasında 21 de sile şöhret kazanmış BEŞİNCİ HENRY Wp, il şahane aşkı.. Muazzam harb sahneleri... LAUREN! — RENEE ASHERSON Yarın ei büyük sinema müsamr-resi olarak M Sinemasında aktadır. Numaralı biletler şimdiden satılm: bir kadar YOKTUR... kşamdan itibaren penil Si öpme nın -meğe - başlıyacağı PERDE AÇILIY kkânsız olduğu zannedilen şeyleri gö- Pilârmonik dern« eği Büyük Fransız Viyolonisti SOETENS ŞAM SAAT 31 de TAKSİM BELEDİYE pi ai RESİTALİ verecektir. PİYANODA Mme, an ve MT ROBERT U AKİ Program: Leclair, 0— saat Pranek, Yukarıda misafirlerimiz postanede, aşağıda tramvaya biniyorlar , YOR son, benzerine sw SÜMER 1945 konserleri romanlarını LARI bear r Şehir azİNOsUNdA

Bu sayıdan diğer sayfalar: