25 Mayıs 1946 Tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 4

25 Mayıs 1946 tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 4
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Bestekâr Adnan Saygunun Yunus Emre oratoryosu Türkiye futbol RADYO ANKARA RADYOSU .. yava birinciliği Bugünkü program Müsabakalara bugün Ankara'da 19 Mayıs stadında Türkiye birinciliklerine iştirâk Beşiktaş ti Bursa" dai imar işleri ... takımlar öğrenince Beyoğlu Villa maçı kulağına: cedvelini yeni Haşerat belâsına veda Bu günkü Alman gazeteciliği : unmnş ve sevlimiş imzalarla süsli U E UK Mecmuasının vel asi eme çıktı WE 36 “aile, UK haftalık siyasi sayısı magazin mecmua eden İstanbul şampiyonu akımı Merkez istişare heyeti toplantısı : 3 büyük artist: Charles LAUGH'TON MELER'te tarafından nefis bir surette hazırlanan KONSERVATUVAR O TÜRK MUSİKİSİ KONSERİ TAKSIM — SİNEMASINDA 4 Eminönü Halkevinden: 1 rm 2 — TELLİ Esrarengiz bir mâcera RONALD REAGAN 'YNEP YILDIZLAR VÂDİSİNDE («TÜRKÇE Biricik ges kıraliçemiz Kudretli sanatkâr BAFİYE AYLA NECMİ RİZA'nın Kartallar: saat 230 — 5.30 Konkasör tamiri Bayındırlık Bakanlığı İst, Malzeme Amir iliğinden uhtelif Grup Cebeci şantiyesinde bulunan konkasör tesisatına vi açık eksiltmeye ki Keşif bedeli 9336.62 lira ve geçici teminat 700.25 liradır. Şartlaşma kâğıtları dairede görülecektir. isteklilerin teminat makbuzu ve #48 yılı tan yenik yanlarına alarak 29. 5. 946 çar: ai günü saat 15 TA Galatada Perçemli sokak ©: m hanında grup âmirliği 6.ğ. komisyonuna leri, 4513) ti eni Benn SMEAR —..asume

Bu sayıdan diğer sayfalar: