2 Kasım 1946 Tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 7

2 Kasım 1946 tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 7
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

gf cins emtia -satılıyor Erş. 310 Kış » 3554 » Er. 14013) «Tek çekme ve pres atölyesiş” Orman işletmesi müdürlüğünden: Sâlılseak'mal tomruğu Mahal ve mevkii bölgesinin.Dokurcun Dedeleral Yürse Süreyya Miktar veginsi satılan yaş meyva ve sebze “dd orta iyi kuruş Kuruş kuruş —— iy apiliiemi- 40 ğ 4— 5— 15— » Mai s0 » be Sö— 55— » 15— 20— 35— 5 ». eğ X 20— 27-— i Lİ 10— “18— 20— fl » 20— 30— 35— » 25—: 37 40— » 10— 32— 4#5— » 40— 48— “53 . » 23— 25— 45— » 2ömm “40 — 45— LA a İ e > 35 GOR. 7O— : » e id e ei. ME o 100 demet 6—. e 12— 4 > 8— Em 5 > — 8— 1 » ie İz gz incir ve üzüm tarım > BE » — İl birliği istanbul. mi ai » — 0— — — yz — Bini -— im 35— EZ G4 . ssk za 15 de » “le iğ © ei » 20” “80— 100— 30— 54— — İstanbul, Balikesir, sima, » — — gama bölge gefliklerinde ima, . e üz ka Da > e bekierin Mae çen Mek lm üre e Yi 28 Bi e Karunsuriluğe müren Eviz » 26— 40— E- Yevdi Paşa lüle i en ü UZ > Br 0 — - 280— Cerrahpaşa enddesl Fırın “kargısi C.H.P. idare kurul a ».. 20— o * No.3T » ge vin 0 0 ai erlakai Mersin 130240 sandık X — 1560 900 e de mahallesi Kuru Çmar Packard otomobili aşık arttır- Alanya 11000 1400 desi No. 18 g pa Mersin 150/210 > — 150—> 500 irmiği Atlas sokak No”89 âmon Alanya 200 > > gi 50 : “Talimhane Yavuztürk Cavun — ii 40— TO i i görü- rpuz agiz ag Not: u toptan satış #atlerine ari Komisyon kararı 2 yi bince pedler yüzde 30 ve seyyarlarda yüzde 25 7: aranıyor satış Yi i ve Y lân «Son Posta. gazetesinde çıkacaktır. © çi4ıs1y © Yi ban han caddesi No. JÂ & z 3 Şaşkın Bakkal Tahmin bedeli İlk teminatı “Tokluk Fevzi Paşa caddesi No. 184 — in. : Mevlâne Kapı caddesi Na: 39 m iie ydi 20,00 var - K kullanılan —— r o. dr: dükkânın kir: ç Devlet ve Limanları 41,50 İlânl Sap alınacak demir alınacak ger Etibank Istanbul Şubesinden Açık pazarlıkla takriben 481 kilo kauçuk ve 424 kilo'levha krepsol safiickie “aliplişin siovakkii SOME geven olan TL, 2416— m 8/11/9446 cuma günü öğleye Di > şubemi nesine yatırmaları v8 MM akbuzla, de gün saat 1420 da sahnalma, servisinde hazır unmaları rica olun! anka, e İhaleyi yağa yapmamakta serbesttir. Kauçuk ve levha krepsoller İ.cr gün Kuruçeşme transit döpomüzdi görülel Ebil (14040) sahasında. yagonda İes- | ta edilmek. üzere Benzol'un 144715)

Bu sayıdan diğer sayfalar: