9 Aralık 1948 Tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 1

9 Aralık 1948 tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

İİ aşamaya AKŞAM'ın Küçük ilânları en verimli en ucuz i z AKŞAM i | Hergün 8 sahife | Sldin Sene 31 — No. 10831 — Filati: her yerde 10 kuruştur. PERŞEMBE 9 Aralık 1948 Sahibi: Necmeddin Sadak — Yazı” “İşlerini fillen Idare aden: O. Bildik — “Aksam Mathaâsı Buğday bol Şehrin aç kalmasi ihtimali yok Hofman bu sabah Yahudi kuvvetleri topraklarına girmiş Bu haber doğru ise İngiltere ile İsrail hükümeti arasında ihtilâf çıkacak Filistin'in Ürdün kırallığı ili birleştiği 13 Aralıkta ilân edilecek — Kıral Abdullahın mektubu | i biridir ,, dedi geniş bir Londra 9 (R.) — Yahudi kuvvetles rinin Ürdün hududunu geçerek Ür- dün topraklarına girdiklerine dair bizi haberler e Henüz doğ- Tuluğu anlaşı Yüt ederse Filistin m safhaya bg ek, lizler afasında “bir kk itki. recektir. hr hakika İngiltere, Ürdün Bir kadın eski dostunu me) Sin ne “birisi il 8 AEANER e elimesi muhtemeldir. Hatrlardağlı ki geçende Eriha'da toplanan Filis- tn Arap kongresi bu birleşme iehin- ( Fulstin'in Ürdün de karar vermişti. Kiral Abdullah ; © hudutlarını gösterir harita anayasasına çin genel lâzımdır. uza tes- için harb verilecek Saçlar artık için küflü yemek kâfi 4 OYazısı ikinci sahifemizdel DiIKKATLER: e emma an Alâkadar yok mü? gazete içinde dergi! İşte AKŞAM ÇOCUK DÜNYASI seve bağla" za u bu sabah ve geçen bir azaltma (yapılmadığını izah Marshall yardımı, komuta teş- hakkında malümet vermiş, or« otörleştirilmesi » sayesinde ilmi kanun tasarışı hazırlandığı İstanbulda 50 yayın Bahsederken hocalar camide harfi çerden eden kanun hükümleri tkikler yapıldığı ve yeni VESAİK We) üni vi a eden tasarı verileceği de resimler, mın Bu sabah gelen Aüsiria takımı Sirkeci istasyonunda UXazısı ikinci sahifemizdej

Bu sayıdan diğer sayfalar: