17 Aralık 1948 Tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 1

17 Aralık 1948 tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

— AKŞAM Yakında — £ Nüsl Çocuk - Dünyası a Hânlar SAHİFESİ İLÂVE EDİYOR | a mimemimmnmm Sahibi: Necmeddin Sadak — Yam (işlerini fiilen idare eden: C Bildik — “Asiri Mathone Komünistler Pekin'in | Kozanç ve |. Fransızlar Berlinde iki yo! vergileri | telin direğini uçurdular kapılarına dayandılar Hanlar, b ele ad eya ma n Rullanıyor ardı Nankin şehrinin batısında en akla hükümet ar yardılar Sene 31 — No, 10839 — Fiati her verde 10 kuruştur. CUMA 17-Aralık 1948 komutanının bu uğurması, Berlinin eden Müttefik bir” tehlike teşkli Karakış bastırdı Şehrin her tarafı 20 santim kaln- bir kar tabakasile örtüldü sabah, Üzere Fenerbahçe takımı ; Tramvay, kamyona dün Atinadan döndü çarpınca 3 yolcu - 7 , yaralandı Rıhtımda : toplanan binlerce halk, saat 730 ie Geli Bu sabahki feci kaza Komünistlerin dair olan haber yüd etmemiştir. 5 kişilik bir heroin ri haftada bir gün, ia “ri Sin ve E m şebekesi yakalandı |: e Şebekenin üç erkek cek ile iki e İM pa mii — - durmaz mı? , iç di dan mürekkep olduğu anlaşıldı malarda ahsedecek hir yazı serisi neşre- ağımız e Şehrimizin hamarat z - halkına kolaylık östermeli Kadın ruhunu mi simi ann lecek. rare bir çok , ellerine cinsi hayat ka- pisinin * anahtarını uzatan bazı | görmüş e eserden, Edebiyat ve eserleri okümâk merakındadır- — Tip doktoru madam: Gina Lombroso'nun yazdığı edilince oluyor demek- kitabındân #lınarak, karilerimize, Madame Curle, Ana, kanı ye ve'ilh, isimli tercümelerile ke ma tanıtmış, idi olan kaptanı da beyhüde bekletilmi. ve kudretli bir kadın kalemi «Yunanistan (o seyahatinden memnun olarak dönüyoruz MEBRURE ALEVOK nasiyle ağ Bize karşı tarafından hazirlahmıştır. rilen sem s.. Büyük bir alâka ile takibödeceğinize emin bulundu) Ayakta duranlar solda here in Hinkelkeee sabibi Hüseyinin. yardımcısı ları Sık sık gâzetemizde bulacaksınız. ” met, orinda fabrika sahibi Hüseyin, sağda kamyon şoförü Kâmi vir 7 lar solda İsmetin dost Hacer il uy alan analığı Bugün Sinci Sahifede'ii y IYazısı 5 üncü sitenin) ; ! i i ı ' İ

Bu sayıdan diğer sayfalar: