26 Aralık 1949 Tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 2

26 Aralık 1949 tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 2
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

mmm, meşe V “ Aralık 1949 — Başbakan Erzincandan Ankaraya avdet ediyor (Baş tarafı 1 inci sahifede cevaplandırarak Söy- Dil Kurumunun a ürk Di unun yeni 'ni teşkilâtı in en ie Kk sialur. si lim Kurulu YMY bir am ENNE kadar Dil Kurumunda dil mesel & uğraşmış ve mü- tehassıs diye tanınmış ret il bie kısmını da mu- harrirler, e eid | ediyor. Dil Kurumunun çalışmalarına bundan heyet pol rim Yapılmış Türkçeleştirilmiş ki , meler bu heye li Bilim K ii da bu katin bilim kuruludur. Çıkar- dığı kararları halk arasında yürütmek, kelimelerini ka- bul süzme. için elinde bir müeyyidesi yoktur. Bunun- e beraber il Kurumu dil üzerinde ilmi şekilde çalışan gemidir! Fakat işin bir iyi tarafı daha vardır: Bilim Kurulu kati kararlar vermeden evvel kendisine gelen mevzular > mü daki üzel tin Bi «Çe tin» kelimesi igüzel konmuş değildir. Kurulun mü- arı çetin olacaktır. Çünkü a da aj fikirde olmıyanlar vardır. im Atalay, Halil Nime- yette bulunuyor. Adını sonradan yazdı! , adını ön- tasarı ce yazdık! dâ' er aynı: fikirde değildirli emniyetle Hattâ ma fikirleri başka başkadır. Bilim Kurulu sayılamaz.» “üyeleri daha Kurultay holünde birbirleriyle münakaşa- * radyosücret- ya kaynar. Gerçekten dil yapılmadığı- mn Bilim Kurulundan PN al kolay ayramı böyle çıkmiy. e mesele iel ortay: lacak fikir- 0 de leri ülemek, iz ne işin asıl A en iyi Ahmet Emin Yalman, taraf Sevket RADO Tekel Bakanının sözleri sonra kursüye gelen da tufün politi- tütün eki- Ta'ebe birliği) Gaziantebin Meşhur Hofmanın futbolümüze dair fikri - kongresi kustuluşu F t b an Gi # mi “Samimi bir hava (| Dün heyecanlı teza- U 0 G u © | İ i | / eski er içinde sona erdi hürat ile kutlan N Mimi Türk Talebe iğ yıllık! Gaziantep 25 — ve RE ae dün al oturu- kurtulurunun 28 olacağını vu yaparak e ann Avusturya milli takımının da sağ açığı, Fenerbahçeyi daha teknik, Galatasarayı daha zorlu buldum, diyor —— mm nm Adnan Menderes (Baş tarafı 1 inci sahifede) oynamıyor.» yem seçim z ahisle de demi: ör sırada iş «— Meclise kanunu Feci bir taşıt kazası 2 takside yolcu şolör de a- yaralarınıslardır. de hastanede öl- o - Rumen biririncilikleri Bevin bir kalb Meşhur Decker mü- ne diyor ? e ür a mai (Gü- gülü naz Kulübü) ü- A. S. Otobüsle taksi First Vienna Mısıra gitti gitmek Londra'dan Mehmet ei kir ulâbü) ikinci, Kulübü üçün- SAYIN DOKTORLARA! Hayda: (Kasımpa- Tahsin (Güreş Ku- Ahmet (Kasım 315 KURUŞ'tan zaza Sağlık ve Sosyal Yardım Müdürlüğünün Eontrolu altında tevzi edilmektedir.

Bu sayıdan diğer sayfalar: