21 Ekim 1950 Tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 5

21 Ekim 1950 tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 5
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

| Resimli hikâye Çırağanın meşhur kadın simaları bulmuş, Yazan Halük Y. Şehsuvaroğlu i Nefise, ihtiyar dadısı nınmış sima caydı. Çirağanda şehzadelere | Asabi dersleri ve e ve yayılması tarassut kötü: neticeleri ve ' memlekette istib- bunaltıcı havası V. Muradı tek- apak bin bir türlü ahrumiyet içinde âdeta yalnız Gy yaşatıyordu. Küçük — tanlar, şehzadeler de hocal: muvaffak İzi; 1 besteler İn heri Gevheriz ki Ki Yunan har- iyice bini MEn Sultan diğ ak, tertfbedivurlardı. kızlara, | Çirağanda hissi vatani tem- şi Mu vaş ve sultanlara, m marş- e dersleri ları, hattâ oyunda ( glyilecek üni kı a bii kiş dadı; > — Kalbine sor kızım, İma verdi Nefise derinden — Bu seni giti misafir, kadın yunei matkâr (o kadınları arasında Tebriz, Tirandi! kalfalar da var- hanım a... vw al eği v Muradın da seyrettiği tem- Çirağa- Siller, danslar pek muvaffak o- biri: Tur, yala bir artist olan tımara iin eski ki temsil verenle- y. e re takdirlerini ve terekeürleri- için mü- Dİ bilidrirdi. önisai Çirağanda yemi sekiz sene- cemiyetin Ni e, — Bu sabah çarşıdan mensup olduğu Bu mektubu benim sana o mu verdi? | i n İ a nere e pi rastladın dadıcığım? | | ey a moi — Bana bir şey e v mektubu verip firar etmisti ' Bi 2 İ Eğer bu mektup hemşiresi Refia A değilse yin iin Mur suların akan Pi Mi alfa Gi evvel ölen vee üş Sultanı piyano bel ami iz ve - d aksi tabiatliydi Sultanlar ken- | rma 'disindes en pek körkarlardı. Buna ve irin ut bazı kısa hâtı- İrağme en eN zaman hocayi ralarını not etmistim Bunları ç. bir ayrı vazıda okuyucularıma A m kızdıracak bazı iie a vur- ki maktan da çekim fail limeezğimi V. Muradın Mind bi ikili irsi ime Sultan bir defasında hocanın eği 9 yarım bat (verdiği uzun Mimi rul malzem i Herve bu Mei Hüma le r yin edilen iki Ri müddet çal-| Amevikai bem rahı o Exton y maklan usanmaştı. Aklına saat- şilebi yar, Si roğrumı — gere- ” leri ileri almak gelmiş ve bu- ğince memleketimiz verilen lunduğu dairedeki bütün saat- askeri üklü © , bu leri ileri alarak piyanoyu bi- cak dü EN ve Itlyar rakmıştı. Meşkin durduğunu miş ve yükünü Sa r duyan hoca derhal küçük Sul- boşaltmağa ğer p y i ş yi , / İl bir kaç saniye DA Adanada pam satışları canlandı am iin einmineizminüzzienntnnei eni Birleşik Amerika istifade edilmektedir. Resimde, modem bir kadar eğya görülmektedir. ge- eden masanın ne

Bu sayıdan diğer sayfalar: