12 Ocak 1952 Tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 7

12 Ocak 1952 tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 7
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Çinliler Hindi Çiniye Çinideki Zelle teli hücuma hazırlanıyor Fransiz Generali Juin, Amerikan ve İngi- liz ğe ime görüşmek in Vaşingtona gi e) örkestrası Konseri, yardımını 9» SAM ir rahip tarafından yapılan son dini ala sonta koma haline girdi Oğulları New - nn in «Suzinaks m Batı wi generale dün öğle- cum ederlerse sonra pi dini telkinlerde Kore ii ve bundan sonra ge- vi - koma haline girmiş- zel ea Faili mechul ve ir Dir cinayet ii > m - Okuyan: Aliettin e dü örüldü Sarsıntılar hâlâ ———— i iz 2 ii devam edi un Pasinler 11 (AA) — czanelerin Kerman 2 i, devam etmektedir. kaldıran tasarı zi e 7 vakyada hazırlıkları üzere Okuyan: Cev« Nurettin caz parçaları (PL) e) Okuyan: Nevin Des R yeni bir şubat Hindistana Yeni Delhi 11 rengi. Oküyan: n , yeni İngiliz | mugayir Bir Alman prensi otomobil kazasında öldü Bu yeni erik general» vir BARBER kaydedilmektedir, Mültecilere dair iki karar Paris il Milletlerin dün mültecilere Komite, mültecilerin haklarını koruyan bir Jamaicada mühim Daily Telegraph Baxite madeni gazetesinin günlük bulundu Londra 11 Pakistanda petrol den anlaşılmaktadır. 37 defa ameliyat olan adam (Nafen) — cı ında san 1 00 e insa edilen Fr. Saat 16 da tesbit edildi

Bu sayıdan diğer sayfalar: