30 Ağustos 1952 Tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 8

30 Ağustos 1952 Tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 8
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Bahite 8 AKŞAM ALACAĞIMIZ ARABA... VE BUNLARDAN HERBİRİ KENDİ SINIFINDA, OTOMOBİL SANAYİİNİN EN SON MERHALESİDİR! Artık sizin içinde otomobil almak zamanı gelmiştir. Geliniz, görünüz, tecrübe ediniz, fevkalâde satış kolaylıklarını, e ak ŞE ve mamulâtı 52” Model bir tenezzühe sahip olunuz! 30 Ağustos 1958 a ÖLMEZ ay a, My e NN 7239) Bk 52 uzun yıllar süren bir hazırlıktan son. (o aksam, azami sağlamlık ve randıman sağlamak MERCURY 52 dünya otomobil piyasasına mey. © bir mükemmeliyete erişmiştir. Verdiğinize kargı- piyasaya arzedilen her tarafı yepyeni bir e üzere imâl edilmiştir. Binlerce lira e e e dan okuyan ra derece lüks bir arabadır. Karose- lık çok daha fazlasını al a ınızı bu arabaya sahip delin Motoru son'derece kuvvetli, yaylar rebilirsiniz, fakat bundan alâsım , ri, motor, tasarruf, konfor, kıymet bakımından (— olduktan sonra siz de anlıyacaksınız. kronize, direksiyon hafif've rahattır. Bütün çelik FİATI: 11980 liradan itibaren Mercury 52 kendi kendinin üstüne çıkan rakipsiz FİATI » 14900 liradan itibaren ça EE Mi CONSUL 52 İngiliz mâimulâti/ yepyeni bir'Ford © * ta böy'arabaların yıldızıdır.Kendiniz ii bir ZEPHYR 52 G6 silindirli bu İngiliz Forduna İn (| İk ve kudretini halz olan bu” model, külçük” e 'Yol alışı, Kudretli frenleri, - yumuşak hun alina a Consul'den iyisini bu- ni zi UL'üt Me Ee özel araba fiatına alabileceğiniz en mükemmel t6- süspansiyonu, , Barikat niotoru ile Consul 52' or- lamazsımz. FİATI. 6900 liradan Miran arabaların konfor, sağlam - nezzühtür.FiATtl » : 7500 liradan itibaren Sm e ih. > EE MELNNGN EZ e AZ Ea MZ ar TAUNUS. 52' yepyeni mödeli'ile ufak araba pi- * * işli, iktisadi ve e türlü konforu haiz, ideal bir g VE imâi ödilen arabalar» si sağlam... karoseri takviyeli... süspansyon ve

"yasasını alt üst eden bir Alman Ford'udur, Araba © Gile arabası eni Taunus mn muhakkak | dan el birinin erişemediği: yalkeriyeliğet le eğ yaylar seni senikköni ze, ,, İçi #erah en derece gile almak niyetinde olmasanız dahi bu zarif, kulla» O görün miz, Aİ 7255 liradan itiba, Ni könları haizdir. Motoru kudretli ve Sessiz. tar. FİATI: 9000 liradan itibar: Siz ARÇA daimi olarak ait bilümum YEDEK P e tarafında ibi yurdumuzun be ilebilir- Ford mamuylâtına mevcut olduğu 9 di yylıkla temin. © e GE Mamulâtı Satış Yeri : stokumuzda > ük kola İ itin e ücretsiz muayer? n v ee niniz. tatbik inis öğre gor abalarınd for merkezi ça çok eri id ge 2 “e dedir pre nd v— . minin © ford NU mayo gaAt3 Çad Taksim, Cumhuriyet Cad. Tel.i B2204/5, Telgraf: MOLİM-İstanbul işant0i”

Aynı gün çıkan diğer gazeteler