16 Eylül 1955 Tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 6

16 Eylül 1955 tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 6
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

KU çiz vik AKŞAM a bi 16 Eylül 195 ACELE SATILIK SINEMA MÜL- — 'AMLI ARSA — e Gittik pi HAN Dye Ga- | KARTAL — Yunus Çimento fabri NECİLERDE — 3 er ö- | KADIKÖY MAHMEİYE — Tem KAHİCİLIR AHLYORUM evliyim yADİİ bir inin iki'kat betonarme sm A fe dd ekil RİBL Hlk 2 Wez iğa, ME Dün 6 eat 766 eee, RM nf geçi NO çi aynen b alilinin her hangi bir işinde | inşaat bina ve senevi on bin liraya ye yazıhane. depo ulmağa elverişliİliradan yarısı peşin yarısı bir sene | Telefondan got 2İcaat Kadıköy Akbank #stü 9 Tel: Ee kefil de ( veririm. Arzula- | kiracısı mevcut asfalt ana cadde im bü ve kir Gi taksitle acele satılık arsalar, Arsala 62206 ni yanların Karaköy Selânik Pasajında | mevkil VE ün makine ve için- rilen BE nazır 110 a ki iin, Ma bekçi Nuri'ye mliracaat İrin yerini görmek için Refiğ Cevat | TAŞKASAP — Fındıkzade 14 cep Bertier © MidyBi ya Demir rcan İde mefruşatı fle satılıktır. e Kadıköy |** Li ağ oda, ayrıca otuz odalı 909 * Jlusoyun o köşkün “bide iği elektrik |7€ 25 derinlik 5 kat müsanleli “ KARAKÖYDE Denize nazır kon İskele cadleni Türk Ekspr*s o Bank | (9X1 at Adres Keuiköyü mn dar | metresi 300 liradan müracaat Cemil |forlu manzaralı dört odalı kat satı zeri Sey Bellik Telefon 1689 sanar. “ya Salata ikti Gl EMİRGAN ÜSTÜ OTOBÜS DURA | videsi No, 6 Tel #01 14 | Eriş 4604/7 telefonda © 069 — 2 İnktir Müracaat: Kadıköy Akbank Ge AŞÇIBAŞI İİ oi kinit bönservikli z inde vi vE kare bir disa ii ĞIND. Elektriği gelmiş, yoli 9 Tel: 62268 wi 1 . san eli Alemdar ECİDİYEKÖYÜNDE — Manzara umumiyetle eri ei Di | em e nazik 800414; 600: mel öamirdk 'AHMİMA “ARE yerlerinde © atılık t 0) KKDıK Abdillah km Ki akank Jo a iy. mes | 007 e A mes Cetri eiş de | al Mİ ila aileliz lee fali af Nİ Bakırköy se inn Oi Diküas arkası | ÇARŞIKAPIDA — Cephesi geniş İş e kara nakliyatına 1: |tiklai caddesi Balyoz Sok. Erden han Tok Emlâk Kadık$y Akbank üstü 9 ML içten ürken hana elverişli bitişik 2 ahşap ev © | SARAÇHANE, HORHOR ANASIN. | mülâthane ruhsaliyesini haiz 700 met |kat 1 No 7 9710 — 2İrel: 62266 ii tilıktir. Çarşıkapı Gedikpaşa Bostan |DA — 3 katlı «örer odalı tam kon- |relik arsa müsalt fiate satılıktır —— —— ei kak 4/6. Tel: 91108 908 — 3İforlu ayda 630 lira gelirli 10 sene | Müracaat "Galata, lar Cad), e Be KADIKÖYÜNÜN — Merkez" yerin GENÇ ÇALIŞKAN — Ve tecrübeli 'WREN K: 'ALIK YAZIHANE lü > acele satılık apartıman Te. | Merkez han 28 No. Tele eni bs Teyikiyde zn iLe zon de boş teslim 30,000 raya acele vor. Telef iin Balıkpazarı a handa — Sen Esen Evler |ieton 24162 905 ii çi k ev müracat: Tek Emlâk Kadı- bir büro Farsonu aranıyor. Telefon sineme iğ yanında ğe yor sokak, Erden han Te: | kör Akbank ünü 5 ipe 40508 806 telefonlu ve mobilya bi 5719 ei SİBU e Oz m —— çe epi bine e ÇOCUKSUZ KARI KOCAYA — KAD EEE e bi ÖMÜR SATIŞLARIMIZ İÇİN — b O e a va eme Konforlu anlon yatak" odası möbleli ade nan er) tadi iri > iz ENE Gemi ibi arana. Gİ câN YAZIHANE — Bankalar |“ Sany olr Ki rami ni iade son ga, | kiralıktır. 10 n kadar içindekilere. | ln AN İz rk Kadıkty “Akbar Hb 9 a e dene Bereket hanında cadde), Ma. sim iş : pöbapı - tramvay. .€8i s4 Şişli Beji Sok. No, 16 Birlik | raya İstiklâl caddesi Bak |feli 62266 3 L4d. ŞU, ne müracaatları — 807-4 | üzerinde konforlu telefonlu temiz ya-| in Gen asal ine eya ie e "Slap. Katz ey a 46941 — |zihane devren satılıktır. Mezkür han. | “tü EŞYALARİYLE VEYA BOŞ DEV. öm Am KP a Tİ anı STüİNEn EiNMLEK DÜKKAN — Altiyoli | “ACELE DEVREN — a — ilk ve orta okulu ikmal etmiş | 44120 Yolu No, 138. bal Gelik ik da çok işlektir. Müracaat: Kadıköy - |dükküm tel: 02400 - BEYOĞLU ŞİŞHANEDE — üne: Ga Altıyol ağrı Ulus Berberi rar SATTI a) Saçiak e lata Eski Gümrük sokak o Çeçeyan| SATILIK ARSA — Samatya MR a ezareti. Müracaat Cemil sn No 21 Sami Uçargün 2 tramvay durağında sed üzerinde | “ÇARŞIKAPIDA SAT. AP GÖZTEPEDE k Eriş istiklâi eaddsl Balyoz sokak Er- dıe — Jiki dükkânı mühtevi bulunan m 6 sar odalı 8 M. cephe 175 M2 ee KİRALIK — Ambar ve | yeni inşaat 950 ei ele den han Telefon 46941/7 2 trekare arsa satılıktır. Müracaat İde, 140000. Divanyolu 138 üstü Çe saa müsait Sirkeci Ebussu- | içinde 83.000 liraya tam Gla Ça | e azanE— der İSE disi e kârgir 6 oda gör'sülecek adresle ŞEKER ve ÇİKOLATA AMBALAJI | aynı yerde Sadri Gündüz ilk Emlâk e Cad. No. 4 eski Ankara Güneş) lıklar içerisinte müracaat Cemil Eriş | ŞİŞLİDE — e OY GOR Japiütar Mek osidedi . bakkal: Sarlde; ACiN — Dolgun üerele ba -a kiralıktır. Görmek iin maz | Beyoğlu Halka aney ie > geren MN vw —2 hane Müracaat ika ACELE SATILIK — Devren mezs- | haline, süründü için Nu ie iniye a 0 han Telefon 46941/7 vk almaktan EY: Gi 5 ET demi No. 72 Küçükaklar han Kati 1 | ACELE SATILIR — Kahve, inkar) akan at ehvara Mü; Pan, | ikbal kiraathanesi Fazıl 50 pa | Bİ em len e we ile v0 Ayet ayl ay kaka Şeker trk e in elaman ii e ayal İN pe our. Cemli Eriş 4601/7 Telefondan |larla isleten ve ipotek » 1000 - 1500 lira gelirli hepsi bir arada Mk HASEKİ — Ducağ nda 3 katlı apo) teyini 05 2 a 5 ipotek müessesesine in 3 dükkân satılıktır. Fırsut kaçır- FE: — Stadyomu civarında Se-| şap ev 35.000 liray. & kat imar duru- a Gemberikaği İmar müdür ayınız. Müracaat Kâğıthane vapur > dikey anana İk umaradaki EE mu köoebayi; Cernil eriş eğimle o e SEA RON SORMA iki nında Karezler Emlâk .Süco- PLÂSYE ARANNIYOR — Çocük| ge memuruna ere DEVREN LIK MOBİLYALI| Xi ar il $ D. kat 3 odalı Selâmi Çeşme asfalt yol 208/1 06 —2 konteksiyonunda — çalışacak. o Müra- YAZIHANE bdalıdır. Çesik ya- | < SEN ir sn İla Balyoz sokük Erden hva Tello üzerinde Cemil Eriş Vr Teeton eat Hamza Demir, Harbiye o Cum-| Acer ARALIYOR — istiklâl end, |Z1bane tak | e ğa sarar mn e uriyet Cad. 251/1 931 — © | desinde devren kiralık dükkân - Şe-| “91 b e be e e e DIKKAT - Emlâk karşılığı ipolek | ŞİŞLDE — 110000 liraya altışar 0- | TAŞKASAPTA SATILIK GARAJ YAZI İŞLERİNDE ÇAİ NE eyt aa vin Geli ilde " ” gara, yemiyor. Avar. Emlâk, Ges dalı kaleler kondarlu mi cepheli 584 M2. 5 kat inşaata mü m arsa EERE — Lise mezunu bi mi İp ps müracaat ksim, Taksim Sarayı kat: 1 No. 15 İmanın katları satılıktır. iadeli boş teslimdir 300000, Müra- | sıl kabul edilmez Tel: 81975 Tarlaba- Ihtiyaç vardır. Müracaat: Tege lâbo- 882 — 5 | Cemil si tatil. caddesi Balyoz |caat Cemil Eriş 46941/7 Telefondi “2 5 — 3 Taka Keler, Mektep borak BEYOĞLUNUN — En kal Yrden han Telefon AeMU/I MA | saz No. 1 İstanbul 'ENİKÖYDE SATILIK YALİ rini i ür dei lüks ii arman LIK EV — Üsküdar Slemana- > ZDE 12 İRATLI — iş yerinde Müstesna manzaralı 300 metre e ea nl Galli iy, SAY ”3 ç mazı 11 No, ahşap yeni sağ-| —————— MALTEPESİNDE — ii İŞÇİ KIZLAR lik bir yalı satılıktr. Cemil Eriş Te makam Mi Sok. No, Ti e iciya |lam bop deslim altinda bül mağa- | SATILIK APARTIMANLAR — Siş- e Plâjında deniz görür mal Yar — Kolanya lerinde A lefon 46941/7 968 — 3 | maracaat sik 1 İzmi ği çak 0 a ali e e Aİ katı İzel aralar uygun Heri sat ti caktır. Mi at: senelik ne adı 2400 dai odalı k: 0000 | Müracaat Cemil Eriş Maltep« üirey- yi Yaz le desi 915 meme "indikzadede 4 kat | KALAMIŞ'TA — vesalte çok İpur tramvay muş, cami, ae ilâ inne raya, Mürae: i? Cemil |ya Plâjı otobüs durağında Uğurlu ” e e) e Enel çe mam ser: pia 108 zak ki BULL, ven multa| ve Sa A Kip ime İni a lk cute Balyor|aana Eml Mücmesel sail Te-| azes BE in a m tl mi çalışmamız | sabali ww a 46941 1 > banyolu — müstakil ev alıktır. | bir dakika mesatede 20 bin lira Mü- | sokak Erden han lefon Beyoğlu merkezinin 46941/7 e ia ei a asm” en, e eda dan Cemil Er *6 Tel: 62188 BE 2 İrmca Aİ 928 — İkon 4691/7 o e Memi ye m 800/12 Tel: Klan : Tel: 44680 439 — saz — ZDE 10 İRATLI — Beyoğlunum MGİLEZCE TEEN Okuyucularla İri Ee Za len bayan memir imac meni Lİ , / Tı (404 Jatiyetii apartman. caddesi 153/7 Tera han kat 2 Ga lük tramvay” Ga: la bl büşbuşu dar i AYTAÇ — Kadın terziha İSTANBUL RADYOSU İRAT © İSTİYENLERE Desi Primier ve işci kiz arkadaşlara öz istanbul — Kemal OKızil- Ö| yerlerde muhtelif öyatlarda satılık Ahtiyaç var. Mür caat ei Astik- a elma ha ir Emlâk: Tepebaş tram- 1â! Cad Rumeli han kat 1 No 14 Tel, 1 Açılış ve program Alâkanıza teşekkürler. İs- Sakarya han 21/44 Kel; pa ora — 9) Öne konseri — İNGİLİZCE BİLEN — Bir bayaı a 'ADIKÖLDE — Kumiukta 450 ME gönheyer. Mir okuna v4 iki Haberle || satılık sahane arsa 160000 Tep Ayi ingilize öğretebilecek m me: Yhüziği ve Hanif goz | | Tramvay Cad. Sakarya han zunu bir bayan aranıyor a 613 a Çağlardan şarkı 44680 panış BEYOĞLUNDA — 25000 — <0 çılış ve progr | Jarasında satlık katlar. Şehir Emlâ Ba e İstanbul — Nurten Sevil. İİİ zepebası iramsay Cad. 88. Sakarya 1 Şarkılar Ankaı İstanbul rad- İl) han "Tel: 44680 “—3 ÇEŞİTLİ layan. MALZEME inan Caz min olar irili rm ça- Ki aplop adile 18,15. Saz ese: tışmaması için muhakkak ki (|, “OZPE 20 im a layısiyle acele em “Mü: Fatin 1840 Radyo senfoni orkestrası öllen; gelen Oyambyor ll dük kn se. Malta Fevzipaşa Cad. No. 28 - 30. Ray 5 Karsak Gelini Pp a tl apartman 110000 Tepebaşı tram; Tel: 12678 403. aberler gene de oluyor. Salı günkü fl | vay Cad. Sakorya han Tel, <4680 Nevin inamdan şarkilar köşemizd belirttiğimiz > SATILIK an im e gibi, Le Arpi air Si arışık hafif melodiler pi ramı ot- »lae a k Me eyl 2100 Sohbetler: Sevket Rado mıyaca El de, Kİbin. sehi Eril eppleşi drama ln A ç inşallah demek düşüyor ta- (| Cad. 9121 Te vs —a 21.50 ve a örnekler bii, Hürmetler, iF RTIMIMN — Şiş az müziği pl 11“ daire 4 dükkânlı konforlu sa- Haka i ie Şehir Emlâk Tepebaşı tramvay LIK — EZ 52 2340 Program AK İN ek GN Cad. Sakarya han 93/21 Tel; 4468) öğe temiz ve yeni Zile hafif müzik pi tli bir dinleyici e vab siye elverisli / orüj 24/00 Kapaı anlaşılıyor. Ha m gayet ehven. Tel Glee? Tamer Emlâ maalesef çok gütteler e ANKARA RADYOSU > SATILIK SEPETLİ MOTOSİKLET. 3 a Norton marka sepetsiz ola verilir. © üscenat: Sult vi ie eler karşısında Resule 9m. -) JATILIK MOBİIYA (Oz ve te salon, yemek odası miz kullanılmış Görmek için Pangaltı Posta Palu Apt. kapıcıya müracat o 906 — 5 953 ŞEV4OLE GELER - Çok te- miz Beyazıt Soğanğa Ar garajında görülür. 90 —3 Satı- KOMPRÖSÖR ARANIYOR — Mik veya kiralık ve v Kondisi rit k ce onla mü, SİRKECİ SEMTİNİ redilecek © telefon. 251 DE — Acele Müracaat 985 dev- Tel SATILIK va üiracaat OTO — 18: mış Bulk Acar Emlâ mode. hiç ka otomobil Tel: 23172 9. EMLÂK SAl ken karara Jerindeki en mala menfaat düzleri 41778, 85004 £on ediniz. Karaköy belane Mar Halilpaşa soka.. Sermet han “ EN armadan ö, mizden EE L Sarayda ve 903 ÇARŞIKAPI — Yeşi aydinlik asansörlü dükkân ucuz yazı haneler. kiralıktır. —ı BOSTANCIDA — iki kat iki daire üçer oda hol Ap. bahçesiyir 285 1” 40000 liraya. Altıyol Teiefon Cad. 47 Tel; 60846 988 Vecihe Duryal ve Vecdi iye Bu akşam saal isi de Jeyeceğimiz Afitap Enise Can ve ; Hüsnü dan başka, kanunu ile Ve he Davyal, viyolonseli ile de Vecdi Seyhun refakat edi- yorlar, Her il apiina ev- i memed 2148 2185 KISA HABERLER e BE AM 23.00 Ankara radyosunun ii H ğ 2100 yeni spikerleri aydır staj görmekte Ankara radyosunun ye- ip nl spikerleri, son yapılan bir o 709 imtihanı mütaakip kadroya 745 alınarak ME lamışlar; Açılış ve program Film Mi pl 'diden şarkılar va, abad Dahi şarkılar dan şarkılar m türküler tolar pi Sağyaşardan | şarkılar melodiler pl arı ve haberler yaprak bir arada A el ei s Mei Mü M' S. âyarı ve haberler Pero; Faith orkestrası çalıyor pu Dans müziği vi Kapanı Yarın sabahki program Açılış ve prograra sabah mezi «Pie Hafif melodiler «Pi» Haberler v. hava vavoru Program “1m: şeçmelse anti «Pi» api m A! «çan a £ Neri A Al olarak Nesrin gösterdiği başarı kara yl slajyerlerinden on rda zamanla, dola an arım anl kn almıya başlamıştır. Genç sanatkârınuz şimdilik sanattan başka bir şey dü- şünmediğini söylemekte yi > Ti; istlerinden Yıldız Çıldır Akçan'ın kardeşidir. Bugünün izah programı : Devlet Tiya şalt. Bu akşam saat 19.15 ar eni Alitap Karacan'ın yer yarım saatlik saz ml Uş makamında eserler almıştı BünkLKAlA Enise Can, Vecihe Daryal, Vecdi Sey hun ve Hüsnü Co: akat ediyorlar. GRAMA ESERLE, 1) Hafız Ce Bey'in ümidi a doktor var mı tıbbın çaresi, Müezzin başı Rıfat Bey'i ine hir e iban cihâne.» N 2 eme serap olmuş efendim.» 'nin; şu zâlim şüpheyi kaldır.» anal; se Kerem nazicesi; bul TD Faiz em nın: «Bu sabah bağda erken, gül açtı sen gülerken. M bu yanlışları düzel | ARSA — Oğretmelerine “ağı amvay. caddesin, €pheli köşe başı 400 ne yanlış okuyan varsa, © €- İİ ya 4: parsel halind ertuarından mii 1 İl Emlâk İN 1 tramvay Cad. - Tâzımdr. Başka karya han Tel; 44680 diy — 2 damn iznmmi, TAYA < Nish a 1 — iş Gül taşııda — bir aparlımanır altışar oda- ettiğiniz nın be: lı, essiz bir tarzı mimari ve üstün tekin la O e m | maizeme apılmış. manzaralı ve iğ v | e konforlu “hatlar /bog, teslim ve acele satılıktır Avşar Emlâk tr, Gürtesi İ. Hilmi Kirk a le. ön 9) aittir, Şarkının tanı güftesini il am veriyoruz; Hasretle yanan kalbime yet- 94 gibi derdi Bir ömrü senin uğruna gibi ver ini gönlümde ta- ül mü ederdim (| mez Aşk olmasa hammü Bir ömrü senin uğruna rüya gibi verdim. Devamlı vereceğimiz. adyo kime » Radyo mev- RE a Sİ e de ütün açmış le m programlar ve sanal e hakkında çiy ei ğiniz her şeyi sorabilirsiniz. şam Gazeli AaDYO Köşesi UL adresine gönderebilirsiniz. İARAYA Firurağ İ metre “cepheli çift daire İsapmak için proje ve İcut arsa acele satılıktır | asranınuuna ve TAŞANDAN Ene X. ARNZI ALAC e ime Pk o L TERİLEN Mü esi besini arasinda emlâk almak ve enlerin mezkür nda menfaatleri Emlâkçi Cemil Eriş Telefo 956 şubeme FATİH SOFULARDA — 6 kat 4 er oda 2 dükkânli apartıman 170000. Mü- racaat Cemil Eriş Telefon 469417 w —a (Devamı sahife 7 de)

Bu sayıdan diğer sayfalar: