30 Eylül 1955 Tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 5

30 Eylül 1955 tarihli Akşam Gazetesi Sayfa 5
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Milliyet duygusunun yy esasları — Prof. Sadri Maksudi Arsalin — yeni bir eseri münasebetiyle — *k fikir tarihinde mümtaz bir e kadar bilhassa hukuk fels Et yüksek kıymette eserler izli eitüphanenii zenginleştimiş olan muhter: sör Sadri Maksudi ruhlarımızı, me aydınlatıcı, bütün münevver genciiğin “ beklediği seri neşretmişlerdir: «Milliyet Duygusunun Sosyolojik Esasları Mirat 5 atom uçağı Cevat NiZAMİi profesör, haklı Gi erinde Çamaşır makineleri tarihe karışıyor ir ilmin ve faydalı, muvaffak düşünmeğe sevkeden de, 'Biz bazı esas fikirleri dım etmek istiyo; Memleket Haberleri Tar arıkı arsasının imar eserinde gibi “ilet yapmış ol EKİM 'de 60.000 Lira YIL Sonunda 120.000 Liralık İKRAMİYELER n çeşitli maları iy aya akarılıyor Kompostolar Şimdiden hesap aştırınız Her (150) Liraya bir kur'a aat süren me olmuştur. Safi domates suyu içinde BÜTÜN JATES «Uzun yuvarlak) : 1 z Aynı YORK SOMA pnemikrei? Üz eli DOMATES SALÇASI kıyılmış Gümrük mahdud || miştir n mevsim #tokl: optancımıza he- iparlşinizi veriniz KUTUYA Bu sene mallar verile Hatları alyş ie gn AK Şehir hatlarında 1 Ekim 1455 cumürte men si İN € 20 milyon senelik nebat ve yengeçler Dev bir domuz: , 5 Macan uzunluğunda ve açılan hayvan sergisinde 140 metre MŞAINRI Le ANİL İli No. 250 Maapnzi ; pnsan Boran e stasemiiileri Amerikadaki casus teşkilâtı C.i.A. 8 sene evel Kurulmuş ve bu müddet içinde kollarını her tarafa uzatmıştır yanında bu birliklerdeki konuşmuştur. bu teşkilâta izah ediyor: —0— Bileti aldıktan sonra Bey oğluna çı aklından yi girdi a: aydı. Selçuk ya: wi olmadıktan gaz hiç- u. Eğlen- me rik ğ AKIM in haf, ia 3 em. ar Selçuğun ev ceğini ümit ediyordu. i çinde böyle bir his vardı. « ümmi » di; lendi. Trzal aşmıştı takab, onda hâlâ ice tutkun bir m kanaie söz. geçiremiyordu. dör ele Ka ama, © 'ocuk- ynı acıyı yeniden li yemek pişirdi Ve tek başına akşam yemeği- ni yedi. Bula: — yıkadı. Saat dokuzda. yatmak üze- çalındı. uha kaktı, Ama zil tekrar çalındı. ve GEÇEN BULMACANIN HALLİ Soldan sağa S3 — iş 6— Lai Eklem; — Nazife, e eğ ye eğ si gibi h . ei o, bekledi ii karşısındaydı. Bir geşit iftiharla — Oh İdi Içuk, e vi plizordun geleceğini. e di yasım etti ve önünde diz çö çizi nm iz çil ER ez — Bırak Allahaşkına. ben soyunurum.. Demesine aldırmıyordu. Bir an da: uzum anlat, Die alez u na na Genç adam yorgun n bir hal m izin vermediler, wn e üç gün istirahat v fer sevincinden ona ika edecek vakit bulama ş içindeydi, Nilüfer derhal iaiete £ geçti milyarlık bir bütçe ; bu kapalı röpor- anladıtımız eden bu ipa karşılıyor. — BON — — Dün gece sana söyledim, dedi, din. Her halde caksın. gir. ola- Sen hemen yatağa Pijaması men yatağa ta eezahaneye koştu. Eczacı- geçire- edi. steni dedi, ala daktsnı da "şüttüğümü 8 ii ledi. Ah Selçuk sen biraz söz ölmesin. Ihlamur okaynattı, a i yüzün onu da içirdi. arş > diye sö öğlsiyorli. Telin sanki? (Devamı

Bu sayıdan diğer sayfalar: