15 Nisan 1942 Tarihli Cumhuriyet Gazetesi Sayfa 2

15 Nisan 1942 tarihli Cumhuriyet Gazetesi Sayfa 2
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

IIS€ilİPP=' | tUkİcat J a p o n ^«sak^^V^luTk? ,, filos mU%attak 1 terkib »yeÇ «ıe tum b ı r h ^ f »»r ihb a m ı d arak Se\ket T Bs a ; u k a ledıTenın rafmüal t (Kane) • 6 ' 7 de FrrT fiJem irtdbı 5 * *'zmz°:tS* ™ • "• • »=une h •» mHd cıdd î telakt k a d " oldukh, *Ucak ' m "• ır. § U J U M p ""• SUre We f a d a a £ a a « ~~"'*1 I a v „ " " Rondernı, ı ~" oıunn >ıjan I **BU * b a r Uzerınp t c v ve cesamt T lue . bu ! ***£,*! mOy «Cb ell e S, 1 1 1 1 6 1 1 i», l Sl1 e ^ BÎSaİU S ^ v ^ ^' ma. «°^u, ««ı bu tomı^ T"ua«ak y O r d u v ~>** bc ns ««1 gore • bir Ser Jjum,^< > > a r e ^ a c P r v ,,..^ e , e °nra s a a t 9 , a g İ b a ?îadılar ^=.fr c "* olmaifi. cndlD »j e , beraber IL r B u Sı Cr ard l r „ unn bn « ^ a surctl» n ^ a da , " î°gun u aske r 89 * • e r V e t o p ^erç, nakhi, mart ^ m bil e P B ^ U l u y s e de unda « b c S v = l e p a n e bulunrr,. de gegozaltı <« biiyük S e n e m n SÜ ' C a k «Ste6 b t ? d a U a r > ^ ^ V ?Urda^ harb «re dır. e »nır » . . „ . a k u zere n ı "lika« t 1360 Batu Aşıklar A \ >asi »nberi M *İÛ ü e ! 15/4 de f1ı onun * * * hev B U * * * ağız ".30 da Tur böyuk kler te Bavan ^Cll^ SON 230 MURPHY AU ^arı. uzun yülar D{v ve «,, Telefon. , , e , D A 4 • 22513 ' . * ° A«. » ». T İR l R N bir Sev Hal •et e t e glrı a P d « onunh a ' m a n "onr1 r. ard ' gozler ınruv(aydmllk ^ ° y s a k l b; OvU*,,* k u d r e ^dlm ^Ikenh I S a k l a n a n b l r benı * * *

Bu sayıdan diğer sayfalar: