11 Temmuz 1944 Tarihli Cumhuriyet Gazetesi Sayfa 4

11 Temmuz 1944 tarihli Cumhuriyet Gazetesi Sayfa 4
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

i 3 i 1230 Program. 1231 Misk CPL) 1246 Haberler 13,00 Şarkılar * VW NAaWRW & - i K hi 4 . k m il adı, Evvelki bulmacamizın halledilmiş Büyülenmiş adam araf ve masal çeşnisi için. de üçe etmektedi © Kitabevidir, Bütün kitaberlarda mah bu romanı okuyucularımıza Sahib ve Başmuharrişt Yunus Nadi ABALIOĞLU ve KREDİ BANKASI ANONİM - ŞİRKETİ. İdare Meclisinden : lık makineler 15 te Bolu Orta Satılıl BETOHİYER, LOKOMORİL, SİLME — KALINUK Şose NTO SATIŞI Maliye Vekâletinden: 1 satışa arzedilmiştir. adrese müracaatleri, iL aded tek kişilik demir karyola kapali z beherinin #auhammen fiatı (64) lira olup Devlet Demiryolları U.M. den; FUA MANKEN ARANIYOR. NAKLİYE İşi Mü (Eski Yerli Mallar Pazarı) İzmirden enbe 4000 fon hurda İnelr nakti, ay zart usulile teminatı 4000 Ira olup kati teminatı ihale bedelinin Eksijtmenin. Açık Açık My Orman Kız Lisesi Müdürlüğünden: Ademi iktidar ve gevşekliğine HORMOBİN HER ECZANEDE BULUNUR, P. K, 1255. Reçete İle satılır, İstanbul Belediyesi Di zirai Hepa kurumu Adapazarı, tırılmak üzere tesviyedi, tornacı, demirci" ve Paşabahço İskelesine: yakın satılık kiymetli arsa Tornacı, tesviyeci, dokuma ustası ve makine çepni i, yı e d ssam; âlınacak e beş tes- imamuz. 944 cuma İle seçile- S Büyük Müsabaka Ee Malatya ZIYA AKSU ve Şki. cemiyeti riyasetinden Dr. Doğum. ve kadin harika, mütehassısi Cağaloğlunda satılık konak işletme Müdürlüğünden: SATILIK RÖNTGEN i i — , : z : : i ,

Bu sayıdan diğer sayfalar: