16 Temmuz 1944 Tarihli Cumhuriyet Gazetesi Sayfa 6

16 Temmuz 1944 tarihli Cumhuriyet Gazetesi Sayfa 6
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

GÜNEŞ 12 Banyosundan nezie, EVVEL g7 ve Bütün derhal: keser || 2. KEMAL İcabında günde 3 şe alınabilir. Taklidlerinden sakınınız. Her yerde israrla NEVROZİN KADIN İŞÇİ ARANIYOR SARAYBURNU PARK GAZİNOSUNDA 6 dan. Hibarer memleketin tanmmış 3 büyük NEViN ami ira EE CEVİ I HAMİYET KADRİYE LE 2 Y A G ve yp ea 3 iyanlar. ile yağlanan vücudler, sılhat ve hayat fışkıran kadar fasıl, 17,30 anlar; ia den 1990 a mal HASAN DEPOSU: Ankara: Belediyesinden: alınca KİLOLAR tabletler gibi erir. BİR HAKİKAT SİNGER : tn Ankara: Belediyesinden: Bunun İçin: Saat alacağınız zaman tereddüdsüz SİNGER santi almanız ve saatin üzerindeki SİNGER * Ankara : Valiliğinden: wkii Cinsi 2. Muhammen B. Liza Kr. Seyran Bağ yeri 807 88. 1476 869 00 Seyran H. Bağ 3780 40 E. Esad ile Kdere Arsa ik 200 EE op Üz Büyükdere REYAZ MUALLÂ ve Arkadaşlar! N yolu üzerinde ” KDere yoluna 50 Kayalık i z 563 55 e lede y Arsa Taşlık ve kayalık Kayalık, Tarla Bağ yeri Taşlık kayalık Tarla 3ös gasanasa H. bağ 7 2739 821 70 6 6 kiymetleri / yazılı gayrimenkullerin mülkiyeti 14 te Defterdarlıkta toplanacak Komisyonda b ER PAR o J E N — dee Zayi ruhsatname ten memrluğu mtnkaldr. Dr. M. Ali TEZSEZER gözmek İstiyenle ” f le e ari Sivri sinek vzıldarsa Um ürlüğüne, ni a tanlikasi başgösterir! li i ve üreme yerlerini günler ii al an uzak Beyoğlu Yerli Askerlik ATEBRİN elele: e z Göz Hekimi Sahib ve Başmuhorrtri Dr. Yun: Ü di 0) nes Nadi ARALOĞLU Doğum ve kadin hastalıkları Works, Birmingham, mütehassısı Cumhuriyet Matbaası haaa) ei NN

Bu sayıdan diğer sayfalar: