17 Şubat 1939 Tarihli Haber Gazetesi Sayfa 11

17 Şubat 1939 tarihli Haber Gazetesi Sayfa 11
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Sivar — 1939 CA MARFİR — Akşam postam FER MüSHilL SEKERİ u tesiri kat'i, alımı kolay en iyi müshil şekeridir. Bilümum ec- zanelerde bulunur. KA AAAAARARARRA Bayanlar Göz müsabakamız için Madratlarınızı bizim Mbahımıza EE e Gazetemiz, Güzel Göz Müsabakasına iştirak edecek kadın Saye bir yardımda bulunmağa karar vermiş ve Be - da Tokatiıyan karşısında Foto Ethemi temin etmiştir. 0 pi Foto Ethem ker gilin kendisine müracaat edecek ii Ta salırımızın göz resimlerini bizim hesabımıza çekecek “ahasını bize, bir nünhasmı da okuyucumuza verecektir. din okuyucularımız, kendilerine vaadettiğimiz mükâfatı, aa enin kendilerine verdiği göz resmini göstermek sure. bileceklerdir. Foto Etheme müracaat için idarehanemiz e #t almiya ihtiyaç yoktur. Doğrudan doğruya oraya mü t #debilirler, rin PA“ HASTALIĞI ÖNLEMEK TUTULMAKDAN İYİDİR, 9 ti Lumbâago i a ve A k algınlıklarını eder yg Hava Kurumu Yük Piyangosu : rine keşide: 11 Mart 939 dadır. De ikramiye 59,000 iradı , başka: 15 bin, 12 bin, 10 bimliralık iler va m (20 bin ve 10bin) liralık iki adet bir bilet alarak iştirak etmeyi ihmal etmeyiniz. Siz Sut ve bahtiyarları arasına girmiş olursunuz... Dig, aki) hediye kazananlar 28 Künunusani tarihli bilmecemi- | #in halli şöyle idi: l (Yalnız üç kişiye taksim edilmesi doğrudur, Çünkü iki baba Iki oğul İ bir büyük baba, bir oğul ve bir de torunundan ibarettir.) BİR KONSOL SAATİ KAZANAN Birinci: Selma Tuğlu, Aydm ilko" kul, BİR KİLO ÇİKOLATA KAZANAN: | : Nermin Hamid Ankara| musiki muallim mektebi, i YARIM KİLO ÇİKOLATA KA. ZANAN: Gribi, nezleyi, Romatizmayı, diş ve baş ağrılarmı hemen geçiren yegâne kaşelerdir. Madeni kutularda olduğundan tesiri ve terkibi sabittir, İsmine ve markasına lâtfen dikkat, Her eczanede teklik kutusu 7,5 kuruştur. ALMAN ETİ ANKARA memurlar kooperatif şirketi tarafından getirilen en iyi ALMAN KOKU depoda teslim TCNU 25 LIRADIR. Kurşun mühürlü çuvallar içinde evlere kadar da teslim edilir. Würacsal yeri Üçüncü: Selim Ak 17 ci ilkokul, | ENNE BİRER KUTU PÜSKÜVU KAZANANLAR 1 — Şükran Kıral Beşiktaş. P, T. Kutusu So, 33, 2 Necdet Tüzer catalca O.O, 81, 3 Semi Taner Ka dıköy 7 ci okul 219, 4 Metin İst 1s.| Himayet etfal S9. 1, 5 Haydar M4 cü oj hat Selvili sapsöit So, 7 Yaşar öz 8 Ali Tinkay İs. erkek 9 S. Baru Beyoğlu 0.0., 10 Zey Şehremini uzun Halil So, 10. | BİRER PAKET ÇUKULATA KAZANANLAR 1 Vefa lisesi 2--B. 119, 12 İzzet aydın Fatih 0.0. 3. A. 192, 13 Azmi Kâmil İs 1. ci okul 49, 14 Haşim emniyet sandığı Karşışı. 55, 15 Şükrü Sirke di Hocapaşa da No, 12, 16 Meral çanakkale Hastane Bayii, 17Rıza Küçük Çeşme, 18 Mahmut Fezzi şişli, 19 Mehmet Emin Edirnekapı, z orta Okulu Jülide , İZ e sein mi il Çıkmazı M, duru Is, bölğe Sanat okulu No. 56) oğlu O.O, 133, 25 Ibrahim B. zeya at, 26 Jan agzıpek een venua di 27 Hasene Uzun Beylerbeyi okul, 28 Yurdagül VÇevik sir Hocapaşa, 29 B. Çağ'ı Samat ya M.M. Cd. 52, 80 Melehat ersan 31 aksaray uzun yusuf So. 15, 31 Nejded Sultanahmet İlk okul, 32 Mualla Aşgel 52 ci okul 168, 33 Aysel emirgan çeşme So, 34 Mela hat ayhan erenköy kız lisesi, BİRER PAKET ŞEKERLEME KAZANANLAR 35 — Bedriye Türk oğlu erenköy Kız lisesi A, 1400, 35 İrfan Beşik taş valde çeşmesi maçka meydan 18 37 Ayyıldız galatasaray, 38 Saadet atan yıldız erenköy kız lisesi ede biyat kolu 219, 39 Hamit gören galata karanlık So,6, 40 Fevzi ah yar Beyeoğlu 12 doku 84 4i Güzin Okay Tophane Kadıüler yokuşu 74, 42 Aziz Güler Pertev nihal lisesi 764, 43 Tihanmi Ersay Cumhuriyet ilk okulu 8. $ 1043, keci 20, 45 V. Akkoyun Bakırköy ban go cad. No. 2, 46 Kemal Ayral Üsküdar azazı Hasbahçe sok, 5, 47 Saba Sunu, 48 Nezahat coşkun 44 Ali Yücel Galata Neceti bey cd! 97 i ( Ni v1 Li Ankara memurlar koo eratif Şirketi Istanbul irtibat bürosu Sirkecide, Yalıköşkü caddesinde, Liman hanı karşısında Mühürdar zade hanında No. 32 Telefon 23074 DEPOSU: Kuruçeşmede Altın Çapada 2 No. lu seli lame e ananas iha ans ERERKEN, deposutelefon: 35-69 YOLCULUĞUNUN: rr İL mam İREN İLE İ LL Kılıç Ali Mescit sok. 9, 49 Yakup) 228, 50 Necip Arvas Kabataş er Fergan Zeyrek O.O, 2.B.135, 52|5.5.146, 53 Turan Özçetin Unkapa Hadancı Fahti 40 cı okul $.B.A. kek lisesi 4.B. 1790, 51 Necdet | Niyazi Erturan Beyazit 42 cl okul) ns Hacıkadın,

Bu sayıdan diğer sayfalar: