30 Eylül 1930 Tarihli Hakimiyet-i Milliye Gazetesi Sayfa 2

30 Eylül 1930 tarihli Hakimiyet-i Milliye Gazetesi Sayfa 2
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

HAKİMİYETİ MİLLİYE Vergi kanunlarının Sığir vebasına karşı ıslahı üzerinde. mücadele. bir işmnaat. (Baş tarafı 1 inci sayıfada| KAZANÇ VERGİSİ ÜZERİNDE. Hükümet kazanç üzerinde yapma SİYASİ (Baş tarafı 1 inci sayıfada) HASTALIK MINTAKASINDA BAYTARLAR TESBİT SÜRECEKTİR. OLUNUYOR. kazanç SAYIM VERGİSİ. VERASET VERGİSİ. Hükümetçe simi müsavata vergisi gok mı lak sikici bu ai etrafın. ——— ea MUĞLADA YAĞMURLAR. da verasetten hariç bu hattan az Zi miktar alınmı MUAMELE VERGİSİ ÜZERİNDE. bem üzerindeki muamele vilâyeti ve terakkisi tarafından kazalarında ve tasdik edilip verilen talimatnameye kendi mmtakası yüz elli gün him bir vasfıdır. her köyün vaziyeti nebati zandı. politikayi dar idare ve bunu ve kaza on eski ziraat usulile yeri ere ir. “Ve kelime mühim Ankara civarında büyük PARAJIN İNŞASI ÜÇ SENE 30 Eylül DÖNÜŞ. mem- F.N. ANKARA TİCARET MEKTEBİ BİNASI. binası dahilin- ea — BÜTÜN biyer BİR GÜNLÜK VAKALA Sarı ein bir hh ö- Öldür: Sav köyünden bir kişi öldüren adliyeye veril- bir Uluborlunun Görne köyünden bir ki yaralanmıştır. Yaralıyan adliyeye ve mahiyesin- iştir. Eğirdirin Cebel yl bir kız ilmiştir. Hee mi olan Mem — soyulmuştur. Faili adliyey ın Porsuk na: soyulmuştur. Fa- verilmiştir. öldürülmüştür. Kilisin Körüm köyünden bir kişi ya Yarakyan adliyeye verilmiş

Bu sayıdan diğer sayfalar: