20 Nisan 1941 Tarihli İkdam (Sabah Postası) Gazetesi Sayfa 2

20 Nisan 1941 tarihli İkdam (Sabah Postası) Gazetesi Sayfa 2
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Mevlevilik Nedir? v2 FİKİRLER Celâleddini Rümi Kimdir ? .. “. ee” asırlarca kyk Tüylü deri ihracı | Anadoluya ma- en gidecekler ŞA İhracat arttı.. Fakat bunu mem- in amel nı lekete zararlı görenler var 4 kü pazar günü de al şacaklardır. Diğer taraftan beyanname karadan emir beklenmektedir. Almanyaya| Bu yıl pamuk Bakırköyde ko- yapılan ihracat | ekimi fazla | runmadenemesi MAHKEMELERDE ve POLİSTE multi 60 bin balye fazla Büsubah gilt oda Dö. mahsul bekleniyor | paraşüt tecrübesile tenekeciyi e beraber yapılacak Bu 18 seneye mahküm (Daha var) Ziraat olarak bir eve taarruz makinelerinin de ve sığınaklara girecektir. trenler İngiltereye tiftik ihracatı ri Macaristana pamuk. sevkiyatı Macaristandan evvelce ithal çivi, ve ———— Asansör muayenesi Üniversitede dersler dün al idi “Asansörlerin Üniversitede dersler sınıf EDEBİ ROMAN:153 ÇOBAN YILDIZI Gi San Yazan: “Mahmut YESARİ Ayol ses ve! Kaya Ga im ni pe ES OE US; Hümit Nuri TEMAS N — Bak, kim geldi kadınım! çağırılıyor gözleri parla parmaklarile alnını 4

Bu sayıdan diğer sayfalar: