25 Mart 1935 Tarihli Kurun Gazetesi Sayfa 12

25 Mart 1935 tarihli Kurun Gazetesi Sayfa 12
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Büyük Harpte Kafkascephesinde Yakında KURUN'da Dünkü Voleybol KURUN Müsabakalarında Büyük Harpte | Kafkas cephesinde Yakında KURUN'da Ra U in Boyunlu, uzun gagalı büyük kuşlardan na- dir bulunan bir cins, Yabirüs. Ko- ca gagasiyle tehlikeli olacağını zannedersiniz; at bu hayvan bir tavuk kadar halimdir. Yakala- nıp bir müddet beslendikten son- ra sahibine pek çabak alışır. Ee ilenmek için de güçlükl mez. Bir kü kendisini daha sevindirmek ister-| “Resimde görülen hayvanın otur- Geçenlerde İngilterede kir ço cuk cenneti keşfolundu. Mister R. Collingham namında biri, boş za- imiz evinin De > ve bahçesinin büyük bir köşesini bunlarla doldurmuştur. Nihayet Te bu ei ee bir ii disi bir sürü ço-! 1 k, yılan, kurbağa, far: #eniz balı verebilirsiniz. zi yer, lâkin kok baları, at ahırları ve buna benzer muş, »| eden mesai neticesinde la Aiael olmı Yalar He bu işde tamamlanmış ve çocuk köyü mü- nr b ie Solda seyiretle-, ortada Haydarpaşa lisesi voleybol takımı, sağda Istanbul lisesi voleybol takımı Çocuk cenneti Çocuk oyuncaklarile dolu bir bahçe keşfedildi 4 IN Rkemmet bir g liz sevimli cennet keşfolunduk" tan sonra onun bütün çocuklar? açılması, ve çocukların orada 0“ nayıp eğlenmeleri kararlaştırı" mıştır. Halit Şazinin hatırası Türk diş tabipleri kurumu, ya - rın re on yi Se da ie ii Nehir ve göl ke, ,) dolaşırlar, U. İ ahşi 4 pid ed korkaktır. | el | dumiyle, st e girerek Batık, har. ri muş halidir. Ayağa kalkınca bir münü ana: adamın boyunu aşar. Nadir url İhtifal, e ee lala için Avrapanın bü, ük) ki merkezinde yi Halit Şazinin ölümünün yıldönü - Ni caklardır. laci birç çiftliklerinde pek az görülmekte-| | doktorlar ihtifale esme esk dir. edi l Belediyenin borç para müsa: raz işi bitirilecek ve p adalarda mevcut depolar tamir e- dileceği gibi bir de vapur alıma - caktır, Suriyenin Fevkalâde omiseri Suriyenin fevkalâde komiseri Bay Domartel bu sabahki ekspres” le Paristen ki La gelecektir. Komiser, vali ve belediye reisi ta” nca | rafından Lis ma ür Bay Dö Martel akşam trenile de Ankara “ ktii ya gidecektir.

Bu sayıdan diğer sayfalar: