14 Şubat 2013 Tarihli Milli Gazete Gazetesi Sayfa 1

14 Şubat 2013 tarihli Milli Gazete Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

j 44 Günü'nde tartışıyor BUGÜN 14 ŞUBAT, “AZİZ VALENTİN GÜNÜ” pe Çiftler en çok “Sevgililer “A, Hediye beklentisi, çiftleri TÜKET a ora a (MN huzursuz ediyor ÇILGINLIĞININ Yaptığı araştırmanın sonuçları ile sosyologları ve psikologların, “En çok ayrılma kararının alındığı ve en çok tartışmanın yaşandığı günün 4 ea, Sevgililer Günü” olduğu kuramını destekledi er Araştırma için toplumun her kesiminden 500. 5 kadın ile Kürtçe bilen Diyarbakırlı üniversite Öğrencilerince yüz yüze görüşüldü. /A1 Lg Ve Zeo FİYATI: 70 KURUŞ wwwumilligazete.com.ir SEVGİLİLER gnü, doğum günü, anneler günü, babalar günü, evi- RESMİ lk yıldönümü gbi özel günlerde hediye beklenisine girilmesinin ; çer arasında huzursuzluğa ve ale inde çatışmaya neden i olduğu belirtildi. Yrd Doç. Dr. Vusuf Kala, yaptığ açıklama: ir da, insanların daha Sevgililer Günü gelmeden kitle İletişim —” araçları kulanarak bir beklen içerisine sokulduğunu ve Y hediye alma konusunda yönlendirdiğini söyledi. /8 di Nikaha suikast A4 a kar bir VII iy alternatif davranış biçimidir. Aile e terimin a ad li önü Imıştır. ire düm MİN (Almanya'da her iki evlil id boşanma ile sonuçlanıyor. Evliliklerin! Tİ em! v ni ortalama süresi 14 yıl). Önce ataerkil il a aile sonra da çekirdek aile yok olmuştur. Benzer bir durum “Sevgililer Günü” adı altında ülkemizde de ilmeye çalışılıyor. 2 meye çalışı Bugün, tüm dünyada olduğu gibi Müslüman Türkiye'de de milyonlar, Hıristiyan rahibi Aziz Valentin'e atfedilen 14 Şubat'ı kutlayacaklar. Sevgi, aşk gibi sözcüklerin arasına gizlenen gayrı meşru ilişkiyi teşvik, helal birliktelik olan nikahı tehdit etmeye devam edecek. PUTPERESTLERİN BAYRAMI YROMALI putperest ve müşriklerin şehvete tapınma bayramı ve etkinliği olan Sevgililer Günü; mili gün rasında, dini günlerimiz arasında, ta ebiyatımızda yer almaz. Bu gün sıradan bir gün değil bir felsefe ve bir yaşam tarzın çermek- tedir, Bu günün felsefesi nikâhsız hayatı yaygınlaş” turmaktır. Dolayısıyla Sevgililer Günü nikâha karşı girişilen bir suikast operasyonudur. ZİNAYI MEŞRU HÂLE GETİRİYOR İSLAM bir kadn ve erkeğin bi araya gelmesiçin kâh srt kaşar Yusuf (A.S, özelinde olduğu ibi tüm peygamberlerin ortak davranışı İftten yana tavr koymaktır. Hiçbir peygamber ne peygamberlik öncesi nede peygamberlik sonrası nikâh olmaksızın bir kadın e sörmemiştir. Ama Sevgililer Günü'nün felsefesi ise nkâhsız biriktiği içermektedir. Diğer bir ifade ile zinayı meşru hâle getirmektedir. /16 PASKALYA'NIN NE EKSİĞİ VAR SEVGİLİLER GÜNÜ'NDEN! 98'DE Papa Gelasius tarafından eski bir pagan Roma adeti le Hıristiyan rahibi Aziz Valentin'in hik Yesinin birleştirilmesiyle “icat edilen” 14 Şubat, Aziz Valentin Günü" lan ediliyor. Daha sonradan Sevgililer Günü denerek kitlelere kabul ettirilen ve pazarlanan bu Hıristiyan bayramının temeline bakınca ise acı gerçeği görmek mümkün. Bugün Müslümanların bile “kutladığı” 14 Şubat, Katolik Kilisesi'nin resmileş tirdiği bir “bayramı” aslında. Hıristiyan bayramı olan Noel'i ve Sevgililer Günü'nü kutlamakta bir bls görmeyenlere sormak gerek; diğer Hristiyan yortuların, bayramlarını neden kutlamıyorsunuz o zaman? Sevgililer Günü denilince akla nikahsız beraberlikler gelir Sevgililer Günü'yle amaçlanan, aralarında nikâh akdi bulunmayan çiftlerin “sevgililer” olarak günaha davet ve teşvik edilmesidir. Hem de günahı bireyler arasında gizli olmaktan çıkarıp kitlesellştirerek ve genel teamül haline getirerek bir başka deyişle, evlilik bağının zayılatılması, gayri meşru cinsel ilişki ve yakınlaşmaların kabul edilebilir formlara sokulması ve bunun üzerinden pagan seküler kültürün toplumsal tutumlar ve teamüller sev yesinde içselleştrilebilir formlara sokulmasıdır. Bu, tüketimin tahrik edilmesinden çok daha önemli ve yııcıdır. b ERGİN SEVGİLİLER DEĞİL TÜKETİM GÜNÜ ME EE mierivaM Gozde 1 Subat Sevgiler Günü kapi ait istem taralından sala tüketime teş etmek çi populer hale girilen bir gr. Kütür enüsiris arından kulanan bugü, herkesin aka sevdiği kileri deği, veriş ve hediye kavramları getir. ugünden geriye se MODERN, İik ve demokratik bir toplumda. herkes istediğini yapar. Bunun yanında yapılan her şeyi eleştirme hakkı da mahfuzdur. En azından söylem düzeyinde ve yasal olarak bu böyledir. Moder-pagan bir hayat tarzını Ka Kn aca Yö insanlara daha kabarık borç listeleri ve kredi katı ekstreleri Kw > 5, AZİZ VALENTİN GÜNÜ vu ha | COŞKUYLA() KUTLANIYOR İ KÜRESELLEŞME denerek dünya üzerin deki inançları ve kültürleri tektipleştirerek içini boşaltan ve kendilerine benzeten Batı dünyası, maalesef bunda hayli başarılı oluyor. Hz, İsa'nın doğumunu kutladıkla" Noel'i, çeşitli sirinliklerlet!) ve “tonton dedeti)” imalı Noel Baba ile tüm dünyadaki her inançtan insana pazarlayanlar, aynı başarıyı Valentin: 'de (Sevgililer Günü) de gösterdiler. Hıristiyan azizlerinden Santa, j Claus'u (Aziz Nikola) tüm dünyanın belleğine kazıyan zihniyet, şimdi de bir diğer Hıristiyan ahibi olan Aziz Valentin'e ithaf edilen bir günü İslam dünyası da dahil tüm insanlığa, s— WE. dayatıyor. İnsanlar çıldırmışçasını ki gereklilik, bir mecburiyetmiş gibi bu 28 Şubat'ta yeni dalga © Tüşturması kapsamında emekli paşalar ifade vermek üzere adliyeye gi cekti Kuzey Irak'ta Süleymaniye'de min Genelkurmay Başkanlığı eski Harekât Baskanı emekli Korgeneral İM m A SİMİ Karabay da gözaltına alınanlar arasındaydı. /09 ANKARA Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen 28 Şubat s0: rildi. Emekli Koramiral Altaç Atılan, emekli Oramiral Hayri Bülent Alpkaya, emekli Orgeneral Orhan Yöney ve emekli Tümgeneral Ersin Yılmaz Ankara wi 4 Adliyesi'nde ifade veri. İade veren paşaların arasındaki bir ism dikat diye yazılır, diye okunur! anan çuval olayının kt ismi, döne- yeti EYAZ ET Köksal — MN sümen, EEE ERE EEE ma , 0S 2 emk

Bu sayıdan diğer sayfalar: