February 28, 2013 Tarihli Milli Gazete Gazetesi Sayfa 1

February 28, 2013 tarihli Milli Gazete Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

İm 5 DOLU DOLU ERBAKAN İLAVESİ “7 EET Mican cörüşlüderi yon N EE mein prot.Dr. Necmettin ga “bak, Kuşe kağıt > 3 hz ahirete z an 24 sayfa İ hicretinin 2. yılında i FE rahmetle anıldı... san EE Tabloid bo Y ER o i SX 2MART. Ez . « (CUMARTESİ 7 , z “Günü Sar birlikte ücretsiz... İLLİGAZELE. REZ FİYATI: 70 KURUŞ / HİCRİ 18 REBİULAHİR 1434 / 28 ŞUBAT 2013 PERŞEMBE wwnmilligazetecomir Tek başına çıktığı yolda milyonlar 4 ÖNDER Ben şerh edeyim hâlimi bir cümlede, sen güftemiz ol. Nâmeyle yürekler doluversin coşarak, bestemiz ol. Duygum bu asil milletimin güftesidir, bestesidir, Mille ile mısrâlaşalım, sen ise bercestemiz ol. Yâsin HATİBOĞLU Yol arkadaşlari Erbakan'ı anlattı UZUN bir fetret döneminden sonra yeniden insanlığın kurtuluşu olan Mil Görüş'ün mücadeleye ik başladığı Selçuklu başkenti Konya'da yol arka: daşları Erbakan'ı anlattı. /20 t Ve, MİLİ Görüş Lideri Prot Dr. Nec: mettin Erbakan, vefatının 2 sene-i devriyesinde önce İstanbul Merkez efendi'deki mezarı başında, daha son- rada Fatih Camii'nde okunan hatm-i şerifler ve dualarla anıldı. /02 immetin hocası/os - Erbakan olmasa, Kıbrıs olmazdıyo> Erbakan Hocamı anlamaky/ıı Erbakan Hoca v ü ihatçılığın Çöküşü Erbakan; Asrın Hikâyesi /4 Erbakan'ın yolu ya © Hoca'yı anlamak /17 YE) 4 emk

Bu sayıdan diğer sayfalar: