15 Ocak 2013 Tarihli Radikal Gazetesi Sayfa 1

15 Ocak 2013 Tarihli Radikal Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

OT era Şia Ta dedim 'küfür 4 imralı ziyareti PavaYatati fet l0erzi eva a sie Kar Şİ Çağlarey fl rk a Mai, / vindeki diğer mahkümların yakınları dün görüşe gitti. Mehmet Öcalan en Trabzonspor'un sevilen z li ni lülde İmralı'ya gitmişti. S14 LA vi Refiye mer MN buldu aka laleli alayla tribünlerdeki küfürden Şal ia beam ea Of MAYO BEÜ (YAL AA Cİ İ YANTI kl şikâyetçi. Burak Kuru 542 yasında 100 bin TL toplandı. SO7 EYÜP CAN'N Radikal” Fiyat:75Kr wwwradikalcom.tr J < YÖK Başkanı Prof. Dr. Gökhan Çetinsaya, RedHack'in siber sal- dırısından sonraki ilk bulguları değerlen- dirdi. Çalışanlarımız 123456 gibi zayıf bir şifre kullanmış. Saldırıyı yapanlar da

geride hiç iz bırak- mamış. b sinsaya, Siner Sahin Gg sorar yanıtladı. 04032012 28042012 z - g ” Ekipler yoğun Belge hırsızlığı Üzüldüğüm Vİ p El! 1g g Düm die Radikal Radikal Radikal: çalışıyor. Ra- profesyonel iş. nokta sanki bel- el em Ermiyetin 5 ve 6 İçişleribu pordailk ortaya Geride iz birakma- gelerin üstü örtül- hemde İçişle- “dx 5 çıkan kullanılan mışlar. Bunların müş gibi hava yara- ri Bakanlığı'nın di) A şifrenin zayıf olma- O sırtısıvazlanamaz. tıldı. Aksine tespiti şifrelerinin 123456 2 sı, En kısa sürede Birçok masuminsa- © yapılmış, soruştur- olduğuna ve kolayca hack'lenebiliğine kalenin surlarını nın hayatınızındana (Oo madüzeyindeolan dikkat çekmişti. İyi onaracağız. çevirebilirler, evraklar bunlar, SI2 Ercan Sarıkaya'nın derslere lol) et İlel Miele Kiç ligi agir Te elli | 1 9177135041919008i

Aynı gün çıkan diğer gazeteler