5 Mayıs 2014 Tarihli Radikal Gazetesi Sayfa 1

5 Mayıs 2014 tarihli Radikal Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Hapiste çocuğa tecavüz skandalı Adana Ceyhan'daki M Tipi Cezaevi'nde, koğuş arkada- şının tecavüzüne uğrayan çocuk, idareyi suladı. S07 Dört bakan için oturum bugün Yolsuzluk ve rüşvetle itham edilen dört eski bakana iliş- kin Meclis oturumu bugün yapılıyor. Görüşmeler, inter- netten yayınlanacak. S12 wi Erbakan kaybetti Kamalak'la devam SP'nin kongresinde Kamalak 656 oyla yeniden genel başkan seçildi. “Erbakan'sız Milli Görüş olmaz"diyen oğul Fatih Erba- kan 212 oyda kaldı. S10 Kılıçdaroğlu: Dersim ile yüzleşmek görevimiz CHP lideri Kılıçda- roğlu, 4 Mayıs 1937 tarihli Tunceli Tenkil Harekâtına Dair Bakanlar Kurulu Kararı'nın yıldö- nümünde beklen- medik bir çıkış yaptı. Kılıçdaroğlu, “Dersim'de yaşanan insanlık dramının, en küçük ayrıntısına kadar ortaya çıkartıl- ması görevimizdir. Yanlışımız varsa, bu yanlışları göreceğiz. Yüzleşmekten kork- muyoruz” dedi. S14 nn in ve MAYIS 2014 PAZART Toplumsal Tarih dergisindeilk Meclis binası hakkında ses getire- cek bulgular var. Dergide binanın azınlık mezarlığı üzerine, onların verdiği yardımlarla yapıldığı ve te- melinde mezar taşlarının kullanıl- dığı anlatılıyor. Cem Erciyes 525 Basına baskı ekonomiyi vurur a Başaran del Ünlü ekonomist Daron Acemoğlu, Radikal'e ko- nuştu, Acemoğlu, “Medyaya baskı, alarmdır. Derin eko- nomik bedelleri olur" dedi. si “Medyaya baskı var diye yatırımcı hemen terk etmeye- bilir. Ama bunlar kurumların sıhhati için alarmdır, derin ekonomik bedelleri olur. Yargı hiç tam bağımsız olmadı. Sorunların sebebi bir ağın gizli hâkimiyeti ise mücadele edilmeli. Metod yargının bağımsızlığını arttırmak ve bu ağı şeffaf biçimde Meclis'te incelemek olmalı." 508.

Bu sayıdan diğer sayfalar: