21 Nisan 1892 Tarihli Servet-i Fünun Dergisi Sayfa 1

Mektebi Tıbbıyeyi Şahane'de icra olunan ameliyat-ı cerrahiye