18 Ağustos 1892 Tarihli Servet-i Fünun Dergisi Sayfa 1

Osmanlı Bankası'yla reji idaresi binasının sokak cephesi