4 Haziran 1931 Tarihli Servetifunun (Uyanış) Dergisi Sayfa 21

4 Haziran 1931 tarihli Servetifunun (Uyanış) Dergisi Sayfa 21
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

id g Pan A em Srieye YASER EM ey e NER GN rşafla 0 Krş. 490 Standard Yastık karyolaları yüzleri 500 adet İngiliz mamulâlından— İs Krş. 35 tandard karyolaları, borulu cinsinden ve üç kat olarak siyalı; emayelidir. Ayvnkla- ri tekerlekli ve yay aksamı kat'iyen pas tutmaz. Büyüklüğü ie YATAKLAR LİRA Tezmen diğer karyolaları Krş. 35 biri Pamuktan mamul tek yataklar için irususiğfiatlar. En İyi temiz kâfesine İsiltir. pamuktan doldurulmuş ve yüzleri ingiliz mamulütından olup Toz bezleri pek dayanıklıdır. Bunlardan her hususta memmun kalacaksınız, LİRA İ h Krş, 25 ve kendi ntelyemizde imal olunduğundan size her rahatlığı BAKER & Co Je Sar İSTANBUL temin edecektir. BAYANA ANENENŞUEENEUNENMEN Pike örtüleri Krş, 385 OR UNULKA AN İf af al alan a al a a a AŞ di ai 9 Sİ di ül ai im im tasi OSMANLI BANKAS Sermayesi : 10,000,006 0,000 İngiliz lirası AA HARAKANİ İSTANBUL ACENTELİĞİ — TELEFON : İSTANBUL 1948 k e ZE e i BEYOĞLU DAİRESİ — TELEFON : BEYOĞLU 1303 h 4 Senedat ve poliça mukabilinde muayyen ve vadeli veya hesabi cari suretiyle avanslar, n poliça ve iskontosu. i Türkiye cumhuriyetinin başlıca şehirlerine ve memaliki ecnebiyeye senedat, çek, itibar k mektupları ve telgraf emirnameleri irsalatı. (Hesabı cari) küşa, disenedat ve kıymetli eşya /* muhafazası, kupon tahsilâtı, Türkiyeye ve memaliki ecnebiyeyek eşide edilen poliçalarin tes- © i viyesi, borsa muamelâtı icrası, akçe bey ve şerası, sair bilcümle banka muamelâti, kasa k , 4 ke Ğİ İĞ İĞ İŞ EĞ İN İĞ YA mi * 10600000009000090500000900000090906 09900:0006 İSTANBUL UMUM SİGORTA SİRKETİ | ”2 Harik Kaza (Nakliyat Sermaye ve ihtiyat akçaları 1.000.000 Lirayi mütecavızdır. ji MERKEZİ İDARESİ: İstanbulda Galatada Voyvoda caddesinde şirketin kendi mülkü n Gİ. mir str. mir. air ir miz iz bulunan Sigorta Hanı dahilindedir. Şirketin şuabatı : 0066000: başlıca şehir ve kasabalarında ve memaliki ecnebiyede acentelikleri vardır. BESSSSGSASSE

Bu sayıdan diğer sayfalar: