29 Haziran 1943 Tarihli Son Posta Gazetesi Sayfa 3

29 Haziran 1943 tarihli Son Posta Gazetesi Sayfa 3
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

<pePrPraseye'narer PU PRE P eri | Telgraf, Telefon Ve 'Telsiz Haberleri | Diyarbakır - Batman Melik hattı törenle açıldı Eisenhower Jiro ve Dü Gol ihtilâfını hale memur Propoganda ö'çüsüz- lüklerine dair er Prens Pol Genubi nefyedildi , Ğ07a dançılık Üniversite talebeleri 28 Selim Ep istilâsı başlıyor mu? Polonya ordusu harekete geçme! sabırsızlanıyormuş! 28 — 1 inci Bazı Bulgar şehirle- madeni Bulgar - Hırvat adli saygı Amerikada grevciler işe başlıyorlar mı? bir muştur. pm elçisile Papa Fransada 50 bin Re- gün e — Bi. fazla kerede şkuma, Trodheim. Fas Sultanı ilk defa bindi uncu Amerikan hava or. KALB AĞRISI Amerika elçimizin hükümetine Fi; KİTABEVİ

Bu sayıdan diğer sayfalar: