4 Ağustos 1943 Tarihli Son Posta Gazetesi Sayfa 4

4 Ağustos 1943 tarihli Son Posta Gazetesi Sayfa 4
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

dünya harbinin mes'ulü Muharrire göre Nietzsche felsefesidir ve bu felsefe faşizmle birlikte çökmüştür Yazan: Prof Dr. Sadi Irmak 3 inci sayfada için hafif ninni Yali Karakuş hâkimin fetvası Yazan: İsmet Hulâsi Bazı işlerde üzere gö okuyuculurımız tub biz bu YEMİ Berlinin tahliye edilmesine başlandı kimse tehlikeyi inkâr edemez, Alman mileti ateş.e cenkleşme.tedir,, EŞ. Tm Gazete ve mecmua satıcılarına 3 gs AA) ME RL ni vaziyetile Alman ve OTİYATRO: Muhsin sahneye çıkmalıdır! Yeni yetişenlerin bir hoca- san'atkâr görmiye ihtiyaçları vardır Yazın: Nusret Sala Coşkun ME davasınm alama) dava ve açmış nesli ve , Gülünç Hikâye Çeviren: Seniha Yıldız SİNEMA hareket zi ki, ihti. başi isimi? gözlerimde yaş. adı, ver piyesini daha seyret. tasavvur olunabi. sahneye Nusret Safa çekmek #13

Bu sayıdan diğer sayfalar: