19 Ağustos 1943 Tarihli Son Posta Gazetesi Sayfa 6

19 Ağustos 1943 tarihli Son Posta Gazetesi Sayfa 6
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Kebek konferansında Tophane cinayeti Metresi Romelyayı öldüren İsmail dün tevkif edildi “Barışalım yavrum, dedimse de Remelya bana kapıyı gösterdi. Daha fazla tahammül edemedim Taboncamı üzerine boşalitı $ A Ki Şefimizin yokluğu bir taraziyelerin ortaya atı.masına iç sebeb oldu Ma'aiya bez ve iplik fahırikası i 27.500 iğ ve 435 dokuma tezgöhile çalışılır. Yusik ima.âfhı 6-7 milyon metreyi buluyor törenle 7 kendiliğinden belirmiş ilk gelişlerinin bütün gelen sevinçle Bu münasebetle söz alan b Nevşehire ilk bütün iylemiş oldukları ek dei ve Mili karşı bütün milletçe sonsuz rsılmaz Bu ara- Sabahat yaralamı. t 2 nci sorgu hâ- e sut ÖN istic müteakib tevkif olunmuş Manisa haylar emekliye Muradlıda v3 vefat etti nün Müdürlüğü Pi tedvire me, Ateş fine Bigada sağlık inle ie erit nba KE Ee vazlfeşing Ce bir zuttı, Kısa sanamda ee ali kazan dG4irdnomdi pd sgr...5 bernber mahallat temizliğe vE MEYV ucuz Satılıyor halk . ei rahmet diler, ellesine ta, Dünyanın bildiririz, k : refikust in 10-25, g Refik arasında gene im edenler makbe, kavun ve arkadaşınız Gefnolunmuştur, Cenaze mera. Saadet Kipkutt'un evlenme akrabalarile EN bulun, hmet, arkadaşı. bn iğ öğ UNLARI BANKAS ANONİM ŞİRKETİ TÜRK TESİR TARiHI 1863 e Ha irdeşi Haceri salam bıçakla Haticenin İstanbul Borsası dada öne iddi m İkramiyeli 75 5 1036 19,29 ikramiyeli . 5 1935 Er. tani a, 4 7 ledi rs bi, Gine tertik 20,05 “a 7 İSA Demryolu ikin. ci tertih # 1 1941 Demiryolu çüneü tertib 1 börimsi tertib pil üdafaa 20,23 birinci faa ve mevduat hesapları Gi isli ve vesaikli krediler ardi 8 ve Ecnebi memleketler üzerine keşide senedat iskontosu Soran Ski e tahvilât, ln ve emian üzerine avans, Gel ea ve sal 2 ev ga i > a il e” N TAT BRA 1 an Su Şirketi tasfiye Bir ee En yüksek za Gm ağ kiralık arı ar Servisi var: kişi ellerinden ve Piyasanın en müsait şartlarile (kumbaralı veya kumbarasız) tasarruf hesapları açılır.

Bu sayıdan diğer sayfalar: