9 Ağustos 1949 Tarihli Son Posta Gazetesi Sayfa 5

9 Ağustos 1949 tarihli Son Posta Gazetesi Sayfa 5
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Şehir haberleri : Silimiyede Lise imtihanlarında |“&.12” vi ği başarı nisbeti Çiçe i örtü İngilizçeden çeviren: N. Alkaç Geçen ders yılı sonunda yapılan bitirme imtihanlarında bütünlemeye kalan çoğunluk ise, yazıktır Kâzım Nami Duru a Bir haftada gelen ithal malları Bir hafta, Giresun Mi seferine çıktı aların takdiri mümey- yil arkı gibidir; çün. müj mii eğitim ans alla dö gön derilm öle bir, iki, belki de m sene okuttuğu öğ- rengiler! çalışıp çalışmadıkla rını, ini öğzenci olup Sr Sınıflar Kalabalıktır; öyle sı. Ya? 'Hen , nıflar vardır ki keş yenir ka. dar da ot ka, cuğı — yi men. hayata n bo ders i. için netilmiş 15 bıçak, bir eler hiza kaçın e muayene €- kim ağ e eğ “hükmi bi aşka di ör et ön sim yi Yazılı vazifeler ümkü reümmküm abanca peiiemiemi aim ve — tashih etmeğe, not ver her genem bu tam döndürme Se Ni pale & # sarhoş ca Memek önem © verm a ba rler. Mili Eğitim müfettişleri var Bir kadın süblüme içerek öldü bir. gün koğuş otobüs belediye kontrolörlerin- den şikâyetçi ni etik le YAZAN Tiedewiiz vx BİR İLKBAHAR GÜNÜ gideceğim, dedi. Sab

Bu sayıdan diğer sayfalar: