3 Ocak 2013 Tarihli Sözcü Gazetesi Sayfa 1

3 Ocak 2013 tarihli Sözcü Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

Sezgin Özcan Yarın SÖZCÜ'de kkk ili iş Fethullah'a “dön” çağrısı Ma e © emlememeşiz leniyorum. Bu iş- ler ABD toprakl rından ahkam kes. mekle olmaz. Gel, burada konuş. Uğur DÜNDAR #te ul GE Zi Cİ Jel Bodrum'da mi le Kürdistan'a gider! n, teröristbaşıyla masaya oturduğunun ortaya çıkması de YA e TİTRE çe) tay Ci da ESKİ DGM savcılarından CHP'li Ömer Sü- © İMRALI'da Öcalan'la baş an bu yeni m mn ıı “Abdullah Öcalan'ın dindar tarafını gündeme - leme derdinde. Bunun çin büyük tavizler ve. inme riski taşıdığı, hatta Büyük Kür MİT İmralı'da Apo'yla görüşü- getirip sempatik gösteriyor. Bunun sonu affa — rilyor. Apo için Bodrum'da ev alındı. Önce af distan'ın önünü açabileceği belirtiliyor. HiğOİİ yor. Harita konuşuluyordu. gider. Silah bırakmadan görüşme olmamalı” — çıkacak. Sonra Apo villaya taşınacak” dedi... Saygı ÖZTÜRK'ün haberi sayfa 11'de $” Nacati DOĞAL 3'tö' e İRİ ETİCUTİLLi İİ orumu İran basını yaptı... Başbakan Er. iş anın Os- manlı İmparatorluğu'nu yeniden canlandırmak istediğini öne sürdü. Ajans şu haberi yapt. Arapların sempatisini kazanıyor ii, alışılmışın tersine mülte- cilerin karşısına Arap kıyafetiyle çıkt. Suriyeli bir mültecinin evine ise, üzerinde Suud Arabis.

tanlı Vahabiler in kıyafeti il gitti... Amacı; Arap, dünyasının sempatisini kazanmak, bu taktikle ak” S.12 Hainler Cizre'de sınıfa “ses bombası” attılar! 850 öğrencinin okuduğu Dicle Lisesi dün. niği yaşadı. Okulun içinde patlatı- lan ses bombaları büyük hasar verdi. 8.11 İŞ sözcü görüşmeleri: rde arkasını açıklıyor Poli, Ko- imam bildiğini okur! “unu. | Yeni anayasa, tutuklu — Başbakan “Muhalefet de kim olu- e > - Si - exe | vekil pazarlığına döndü şna çıkarız”. İni nde. le görülür ve böyle bir dav Top ali MECLİS Başkanı Cemil Çiçek, yeni Anayasa için Arai Er Mr / > rak eman © | Pınar Baro Başkanı'nın çam daya Ha SÖZCÜ'nün ir makamına kurşun n'ın ifadesir — w razarı Vural 1 İ tühaber.. Vergiler il K yaşken Fan ez ar mey in Mane ADEN ' Uzi ANL Rama Bişi Gn Köri ea ml e rn sansürlendiği id- e bi araş la Meli ii akik Ta bre dnlarına seri ya Kocasakal koltuğunu deldi. Şan seri Ko “diyor. acı ömekleriyle doludur! elin E casakal olay sırasında odasında değildi. S.12 . ; ,0 e , ' ,

Aynı gün çıkan diğer gazeteler