5 Nisan 2015 Tarihli Sözcü Gazetesi Sayfa 1

5 Nisan 2015 tarihli Sözcü Gazetesi Sayfa 1
Metin içeriği (otomatik olarak oluşturulmuştur)

BİLGE diplomat Şükrü Elekdağ'a coğrafyamızdaki çok önemli tarihi gelişmeleri sordum. Çarpıcı tespitler yaptı Uğur DUNDAR yazdı... Sayfa 16'da ÖLMÜŞ çocuğa “Ekmek alma belgesi var mıymış” diye Çİ € || | AVUKATLARIN üstü, onların hakkını korumak için de: soran kişinin oturduğu sarayın belgesi yok. Kaçak. gil, müvekkillerin, yani bizlerin onuru için aranamaz. Bekir COŞKUN yazdı... Sayfa 2'de © “iğ, Sayfa 20te 5 NİSAN 2015 PAZAR ATAMIZA HAKARET ŞANLIURFA'da, adliye önündeki Atatürk heykelini Rabia-Meydanı'nda- ki tuvaletin önüne koydular. Ülkemizi hangi kafaların yönettiğini görün. Emin ÇÖLAŞAN, saygısızlığı yazdı... Sayfa 9'te GİR (İRAT er Ke lir MeGl REK rL LU RUMİ NACİ e ORUCUN GİR Gİ Ker TT TART TARIM al) a il halle kiz b la wedanları sızlattı. Valiye tepki yağdı YALOVA Valisi Selim Cebiroğ. o ÇOK üzülen öğretmen, kendisi Iu, geçen hafta Termal FenLise- «için düzenlenen yürüyüşte kalp- si'ni ziyaret etti. İddiaya göre, (| ten öldü. Babası Kemal Öz, "Val. öğretmen Halil Serkan Öz'e,"Bu ninazarlayıp kovması oğ kıyafet ne? İnsanlar seni görse © canını yaktı Anarşist dediği oğ dilenci sanır” dedi. Öğretmen, lum öldü. Valibeyrah bunu gururuna yediremedi..... dünyaonadakalma; Kalpsize mevki iz vermeyeceksin an öz — nü komciyen Cemi SİMİ maz öğretmeni rçalayan 42 yaşındaydı Şi Yalova Valisi için şunları yazdı: “Kalpsiz mevki ver. meyeceksin, Mevkâile adam Eğitimciler, Hal Serkan Öz. . üyüşte fenalaştı ve ödü. Vali ezmek olmaz...Yazık oldu, Selim Cebiroğlu, daha önce “Dilenci dediği oğrotmen için dün taziye yayınladı “Depar bir öğretmendi dedi, gitti öğretmencik..”S.14 — pa “Baraj” sym (pazarmumacası | in il beleşçilik asaleti! X demek! j ktidar, hak, adalet ve hu- | yasa” diye yerden yere vu BN m kuktan söz ederek tüm | rur ama bu iki yasayatoz sorumlu vi DİKTATÖR milletle âdeta dalga kondurmaz! e) geçiyor! Tam bir samimiyetsizlik Dünyanın en adaletsiz ya- | örneği! ç saları ülkemizde! Siyasi Partiler Yasası, ge- Operasyon p Türkiye'nin gerçek anlam- | nel başkanlara diktatör yet bu yönleriyle X£ da demokrasiye kavuşabil- | kileri tanımaktadır. tartışılacak A mesi için öncelikle iki yasa- | “Yüzde 10 Seçim Baraji” * nin değiştirilmesi gerekir: | gibi dünyanın en adaletsiz. | Tarih: 7 Aralık 2014.. Erdoğan, 700 milyon liralık ihale alan Akde- 1) Seçim Yasası, uyan da im Sem | niz Günkin sn ecem Şimeeke Yi Dur over. | Gür öd gl 2) Siyasi Partiler Yasası, O Yasası'ndadır. AKP buna İDEOLOJİK savaşını tırmandır. di... Ülkesini uçuruma sürükledi. * Sorler YALÇIN'ın Not Defteri... 1'de e — demek için Bunlar Özin başbakanı. | dörtele sir Çinli | Erdoğan, Çağlayan A0 tik Şar 1 ğı zamanında çıkarılmış an- aşamayan partilerin oyları, pa — Iş demokratik yasalrdr. | barraşnparirrsr | riliyesi'ndeki özel — Şimdi 7 Haziran seçimleri- © paylaşılmakta ve AKP ei 5 Allah'ın Ss ya nede bu iki adaletsiz yasa | dan “50 civarında beleş I d I ji kii ere vmez > | GÜVENİİGE Odül vermiş | «wi... AKP iktidarı her fırsatta Demokrasi diye hâlâ ken- CUMHURBAŞKANI Erdoğan, O OYSAkendisi,buadliyeyikoru- 12 Eylül Askeri Darbesi'ne dimizi aldatıyoruz! savcımızın adliyede teröristlerce yan Akdeniz Güvenlik Şirketi'nin veryansın eder, çıkarılan ya- öldürülmesinin ardından “Özel sahibine Sayöncetörenleödülver | (wrcznı sise al saları adaletsiz bulur, 12 Ey- gövel kakma demişti. o mişve övgüylesözetmişt.. S.12 ariana. Val Anayasasını “faşist ana” IN | INI “ , , . Kayahan

Bu sayıdan diğer sayfalar: