28 Kasım 1921 Tarihli Takvim-i Vekayi Gazetesi Sayfa 3

28 Kasım 1921 tarihli Takvim-i Vekayi Gazetesi Sayfa 3